Pašvaldība sniedz atbalstu ceļa izdevumu segšanai uz audžuģimeņu apmācībām Rīgā

24.09.2015.

Domē tika skatīts iesniegums no Preiļu novada jaunās audžuģimenes par līdzekļu iedalīšanu ceļa izdevumu apmaksai uz audžuģimeņu kursiem.  Deputāti nolēma atbalstīt pirmo audžuģimeni Preiļu novadā un piešķīra līdzekļus līdz 300 eiro ceļa izdevumu apmaksai. Apmācības kursi notiks sestdienās un svētdienās Rīgā no šā gada 19. septembra līdz 25. oktobrim. Līdzekļi paredzēti no novada domes budžeta sadaļas “Pārējā ekonomiskā darbība”.

Preiļu novada Bāriņtiesa ir pieņēmusi pirmo atzinumu par ģimenes piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai. Lai ģimene varētu pilntiesīgi uzņemties audžuģimenes pienākumus, obligāta prasība vecākiem ir audžuģimenes apmācības kurss 98 stundu apjomā, un tikai pēc tam bāriņtiesa pieņems lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu.

Pēdējās izmaiņas: 24.09.2015.