Preiļu novadā veidojas pirmās audžuģimenes

23.09.2015.

Preiļu novada Bāriņtiesa ir pieņēmusi pirmo atzinumu par ģimenes piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai. Lai ģimene varētu pilntiesīgi uzņemties audžuģimenes pienākumus, vecākiem vēl jāiziet apmācības kurss 98 stundu apjomā, un pēc tam bāriņtiesā tiks pieņemts lēmums par audžuģimenes statusa piešķiršanu.

Preiļu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Anda Mihailova pastāstīja, ka bāriņtiesa ir veikusi izglītošanas darbu Saunas pagastā un aicinājusi ģimenes uzņemties audžuģimeņu pienākumus. Šobrīd ir atsaukusies viena ģimene, bet šo pienākumu vēlas uzņemties arī otra novada ģimene, lai sniegtu savu mīlestību un ģimenisku vidi bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Anda Mihailova atzina, ka Preiļu novadā ir atsaucīgi cilvēki, kuri svešus bērnus ir paņēmuši aizbildnībā un sekmīgi tiek galā ar pienākumiem.

Lai kļūtu par audžuģimeni, vispirms nepieciešama vēlēšanās. Kad ģimene jau ir gatava uzņemties šādu atbildību, bāriņtiesā jāiesniedz noteiktas formas iesniegums par audžuģimenes statusa piešķiršanu, pievienojot medicīnisko izziņu par veselības stāvokli. Tad bāriņtiesa saskaņā ar likumdošanu izskata saņemtos dokumentus, izpēta ģimenes dzīves apstākļus, tiek ņemti vērā arī ģimenes ienākumi un personu spējas audzināt bērnu, ko savukārt nosaka psihologa atzinums par ģimeni. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par ģimenes piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai, un pēc noteiktā mācību kursa noklausīšanās tiek pieņemts lēmums par audžuģimenes statusa piešķiršanu.  Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību, un pašvaldība maksā bērna uzturam līdzekļus, savukārt valsts audžuģimenei maksā par audžuģimenes funkciju veikšanu.

Atgādinām, ka Preiļu novada iedzīvotāji, kuriem deklarētā dzīvesvieta ir lauku teritorijās, var griezties bāriņtiesā, kad nepieciešams veikt kādu dokumenta apliecinājumu. Bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumos var griezties arī pie Bāriņtiesas locekļiem Saunas un Pelēču pagastos.

Ja ir vēlme palīdzēt bez vecāku gādības palikušiem bērniem vai rodas jautājumi, kurus var palīdzēt risināt bāriņtiesa, aicinām griezties Preiļu novada bāriņtiesā, Aglonas iela 1a, tālrunis 65322106.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.09.2015.