Kaimiņi appludinājuši dzīvokli. Kā rīkoties?

22.09.2015.

SIA „Preiļu saimnieks” Avārijas dienesta operatoru vērojumi liecina, ka vairumā gadījumu dzīvokļi tiek appludināti cilvēku neuzmanīgas un neapdomīgas rīcības dēļ — neaizgriezti ūdens krāni, bez uzmanības atstātas veļas mazgājamās mašīnas vai citas elektriskās ierīces. Vēl viens no iemesliem ir, ka cilvēki bieži veic remontdarbus, maina santehniskos mezglus, ūdens krānus un radiatorus, bet ne vienmēr jaunie materiāli ir kvalitatīvi — gadās, ka pieviļ arī nesen uzstādīts ūdens krāns.

Ja avārijas situācijā cita dzīvokļa īpašnieka vainas dēļ appludināts atsevišķā dzīvokļa īpašums, tad jāizsauc SIA „Preiļu saimnieks” komisija (zvanot jurista palīgam Irēnai Rancānei pa tālr. 28300799), lai apsekotu appludināto dzīvokli, konstatētu notikušo un sastādītu apsekošanas aktu, kurā fiksēti nodarītie bojājumi. Ja dzīvoklis ir apdrošināts, par notikušo jāpaziņo apdrošināšanas firmai un jāiesniedz apsekošanas akts. Ja dzīvokļa īpašnieki nevar vienoties par nodarīto zaudējumu kompensāciju, tad jāceļ prasība tiesā par zaudējumu piedziņu.

SIA „Preiļu saimnieks” Avārijas dienesta praksē ir bijuši arī tādi gadījumi, kad avārijas noplūde sākusies dzīvoklī, kura īpašnieks atrodas prombūtnē. Dzīvokļa īpašnieks nav sazvanāms, un arī kaimiņi nezina, kur viņš atrodas. Šādā gadījumā nākas uz ilgāku liku atslēgt ūdens padevi visai kāpņu telpai, kamēr notiek sazināšanās ar dzīvokļa īpašnieku, kurš atrodas prombūtnē.

Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta 7. punkts kā vienu no dzīvokļa īpašnieka pienākumiem noteic nodrošināt iespēju dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka pilnvarotiem speciālistiem veikt dzīvokļa īpašumā darbības, kas nepieciešamas ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu komunikāciju, būvkonstrukciju un citu elementu ierīkošanai un normālai funkcionēšanai, kā arī nodrošināt iespēju apsekot atsevišķo īpašumu. Tas nozīmē, ka dzīvokļa īpašniekam vajadzētu parūpēties, lai viņa prombūtnes laikā dzīvoklī varētu iekļūt avārijas dienesti, lai novērstu avārijas gadījumu. Labākais risinājums būtu atstāt dzīvokļa atslēgas uzticamiem kaimiņiem vai draugiem, bet jebkurā gadījumā Komunālo maksājumu norēķinu daļā (N. Rancāna ielā 3a, Preiļos) vai mājas vecākajam vajadzētu atstāt savu kontaktinformāciju.

Inese Šņepste, SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste 

 

Pēdējās izmaiņas: 22.09.2015.