23. un 30. septembrī Preiļu MKPC nodaļa rīko informatīvo semināru “Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem”

23.09.2015.

Preiļu  MKPC nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

 Tēma: Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem

Nosaukums: Gaidāmais ES atbalsts meža īpašniekiem

Norises vieta: Kooperatīva iela 6, Preiļi

Datums: 23.09.2015

Gr.nr.1PR/MKPC-S

Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

Lektora paraksts

10.00-10.15

0.25

ES struktūrfondu atbalsts- būtiska palīdzība īpašniekiem meža kvalitātes uzlabošanai

LLKIC meža konsultāciju pakalpojumu centra Preiļu nod.vad. Astrīda Rudzīte

 

10.15-12.15.

2.0

Plānotie atbalsta pasākumi meža jomā. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi.

LLKIC meža konsultāciju pakalpojumu centra Preiļu nod.vad. Astrīda Rudzīte

 

12.15-12.30

0.25

Kafijas pauze, diskusijas

 

 

12.30-13.30

   1.0

Atskats uz iepriekšējo atbalsta periodu. Pozitīvā pieredze un pieļautās kļūdas.

VMD pieeja jauno atbalsta pasākumu atbilstības novērtēšanā

Pārstāvis no VMD Dienvidlatgales virsmežniecības

 

13.30-14.00

   0.5

Praktiskie ieteikumi pasākumu īstenošanā

LLKIC meža konsultāciju pakalpojumu centra Preiļu nod.vad. Astrīda Rudzīte

 

Kopā st.

4.00

 

 

 

 

Kontaktinformācija: Astrīda Rudzīte , telef.26410476

 

MKPC  speciālists/moderators:                                                                                                         /paraksts, vārds, uzvārds/

MKPC nodaļas vadītājs:                                                                                                                     /paraksts, vārds, uzvārds/

 

 

Preiļu  MKPC nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: 1. Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem

Nosaukums: Gaidāmais ES atbalsts meža īpašniekiem

Norises vieta: Lāčplēša iela 28, Līvāni, JIC „Kvartāls”

Datums: 30.09.2015

Gr.nr.2 PR/MKPC-S 

Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

Lektora paraksts

10.00-10.15

0.25

ES struktūrfondu atbalsts- būtiska palīdzība īpašniekiem meža kvalitātes uzlabošanai

LLKIC meža konsultāciju pakalpojumu centra Preiļu nod.vad. Astrīda Rudzīte

 

10.15-12.15.

2.0

Plānotie atbalsta pasākumi meža jomā. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi.

LLKIC meža konsultāciju pakalpojumu centra Preiļu nod.vad. Astrīda Rudzīte

 

12.15-12.30

0.25

Kafijas pauze, diskusijas

 

 

12.30-13.30

   1.0

Atskats uz iepriekšējo atbalsta periodu. Pozitīvā pieredze un pieļautās kļūdas.

VMD pieeja jauno atbalsta pasākumu atbilstības novērtēšanā

Pārstāvis no VMD Dienvidlatgales virsmežniecības

 

13.30-14.00

   0.5

Praktiskie ieteikumi pasākumu īstenošanā

LLKIC meža konsultāciju pakalpojumu centra Preiļu nod.vad. Astrīda Rudzīte

 

Kopā st.

4.00

 

 

 

Kontaktinformācija: Astrīda Rudzīte , telef.26410476

MKPC  speciālists/moderators:                                                                                                         /paraksts, vārds, uzvārds/

MKPC nodaļas vadītājs:                                                                                                                     /paraksts, vārds, uzvārds/

 

Pēdējās izmaiņas: 23.09.2015.