Aicinām pieteikt kandidātus apbalvošanai ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem

22.09.2015.

Sakarā ar Latvijas Republikas 97. gadadienu Preiļu novada dome aicina izvirzīt apbalvošanai ar domes Atzinības rakstiem personas, kuras ar savu darbu vai sabiedriskajām aktivitātēm dod īpašu ieguldījumu Preiļu novada attīstībā. Aicinām iesniegt pieteikumus par iedzīvotāju nozīmīgiem sasniegumiem tautsaimniecības, izglītības, veselības aprūpes, kultūras, sporta, nevalstisko organizāciju un pašvaldības darba jomās, kā arī par ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.

Iesniegtos piedāvājumus izskatīs novada domes deputāti, lemjot par katru kandidātu atsevišķi. Priekšlikumus un informāciju par izvirzīto kandidātu darbību lūdzam iesniegt rakstiski Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā līdz 12. oktobrim.

Atzinības raksti iedzīvotājiem tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā 17. novembrī Preiļu Kultūras namā. Ar Preiļu novada domes noteikumiem “Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” jūs varat iepazīties Preiļu novada domes mājas lapas www.preili.lv sadaļā ‘pašvaldība-domes noteikumi’.

Pēdējās izmaiņas: 22.09.2015.