Tūrisma diena Preiļu 2. vidusskolā

11.09.2015.

11. septembrī norisinājās Tūrisma diena. Tajā piedalījās 5.-12. klašu skolēni un klašu audzinātāji. Sākumā visi pulcējāmies pie skolas, direktore, Nadežda Hļebņikova visus dalībniekus uzrunāja un sniedza informāciju par pasākuma kārtību. Draudzīgi devāmies ceļā, lai sportiski, atraktīvi un ar smaidu sejās izbaudītu šo dienu.

Kad bijām ieradušies, mūs sagaidīja J.Pintāns un V.Pastars. Vēlāk katra klase skanīgi izteica pārējiem savu novēlējumu un devīzi. Īpašu prieku visiem sagādāja 10. klase ar savu muzikālo sniegumu.

Kamēr 9.-12. klases izmēģināja spēkus Tūrisma takā, tikmēr 5.-8. klašu skolēni piedalījās skolas pašpārvaldes sagatavotajās stafetēs, bet 4 skolēni no katras klases, V.Pastara vadībā, piedalījās orientēšanās sacensībās, pēc tam klašu grupas mainījās vietām.

“Draudzīgajā stafetē” un “Žigli, ātri” uzvarēja 12. klases komandas, precīzākie atrakcijā “Trāpi mērķī” – 12.kl, “Sarkanais degunradzis” – 11.kl., Tūrisma šķēršļu joslā labāko rezultātu uzrādīja 11. klase (5.19 min), Pateicības rakstu par labāko vizuālo noformējumu saņēma 10.klases komanda, stiprākie virves vilkšanā – 11.klase.

Šī diena tika pavadīta jautri, pilna pozitīvām emocijām, smaidiem. Manuprāt, pateicoties tādiem sportiskiem pārbaudījumiem klases kolektīvi satuvinās un paliek draudzīgāki. Šīs izjūtas, emocijas, savstarpējā sapratne, izpalīdzība, es domāju, saglabāsies līdz pat nākamajai Tūrisma dienai.

Paldies, skolas administrācijai par iespēju pavadīt tik veselīgi, sportiski un aktīvi šo dienu.

Zanda Šoldre
11.klases skolniece

Pēdējās izmaiņas: 11.09.2015.