E-pakalpojumu domnīca „Septiņas pēdas zem ķīļa”

07.10.2015.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar SIA „Komunikācijas aģentūra” š.g. 7. oktobrī organizē e-pakalpojumu domnīcu „Septiņas pēdas zem ķīļa”.

Domnīcas nosaukums ir simbolisks salīdzinājums ar kuģi, kam sekmīgai jūru pārvarēšanai nepieciešama vismaz septiņu pēdu brīva telpa zem ķīļa, lai izvairītos no zemūdens akmeņiem.

Pasākuma mērķis ir dalīties ar e-pakalpojumu ieviesēju pieredzes stāstiem un „atklāt šos zemūdens akmeņus”. Lai tie, kuri šobrīd plāno izstrādāt vai pilnveidot e-pakalpojumus, gūtu atziņas un iedvesmu – kā izveidot klientam noderīgas un lietošanai draudzīgas e-iespējas.

Pētījumos ir atzīts, ka šādu pārmaiņu projektu lielākais izaicinājums un drauds ne tik daudz slēpjas IT risinājumos, cik pārmaiņu vadībā un vadības lēmumos, tādēļ domnīcā uzmanība tiks pievērsta pārmaiņu vadības jautājumiem un risinājumu sekmīgas ieviešanas nosacījumiem.

 

Aicinām pašvaldību pārstāvjus un ikvienu interesentu vērot e-pakalpojumu domnīcas „Septiņas pēdas zem ķīļa” interneta tiešraidi 2015. gada 7. oktobrī plkst. 09.00-13.00 kampaņas tīmekļa vietnē https://kampana.latvija.lv/domnica.

 

Tiešraide būs pieejama publiski, un atsevišķa reģistrācija nav nepieciešama. Pasākuma programma pievienota pielikumā. Tiešraidē būs iespēja uzdot jautājumus, kā arī pasākuma ieraksts būs pieejams kampaņas tīmekļa vietnē kampana.latvija.lv

Kontaktpersona papildu informācijai: Liene Strazdiņa, Elektronisko pakalpojumu nodaļas vecākā konsultante (tel. 66016535, e-pasts: Liene.Strazdina@varam.gov.lv)

 

Ar cieņu,
valsts sekretāra vietnieks        

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos                                   A. Daugulis     

 

L.Strazdiņa, 66016535

 

 

E-pārvaldes integrētās informatīvās kampaņas „Valsts ir internetā”

e-pakalpojumu domnīca „Septiņas pēdas zem ķīļa” 

 

Laiks: 2015. gada 7. oktobris plkst. 09.00–13.00

Vieta: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3

Tiešraide: www.latvija.lv „ē!” sadaļā https://kampana.latvija.lv/domnica

Laiks

Tēma

 

Runātājs

09.00

Reģistrācija

 

 

 

09.30

Atklāšana

 

09.40

Kas notiek Latvijas valsts e-pārvaldē?

 

09.50

Privātā sektora e-pieredzes stāsts

 

Septiņi pieredzes stāsti

 

10.10

1. Reizēm inovācijas cilvēkiem nav vajadzīgas. Iemesli var būt dažādi. Tostarp inovācijas un ērtāki risinājumi var atdurties pret sabiedrībā sakņotām tradīcijām. Kā izprast sabiedrības vajadzības? Kā pārtraukt darbu, ja tas iesākts? Un, galu galā, ko darīt, ja saproti, ka esi strupceļā – projekts izstrādes gaitā zaudē aktualitāti, taču resursi tā izstrādē jau ieguldīti?

 

Tieslietu ministrija

 

Solvita Saukuma-Laimere,

Dzimtsarakstu departamenta direktore

10.25

2. E-pakalpojums dzīvo neapskaužamos apstākļos – tam jākalpo lietotājiem, jānes labums īpašniekam, jābūt progresīvam un nedrīkst tērēt citu laiku. Tas nevar sekot tikai īpašnieka vajadzībām. Citiem vārdiem sakot, e-pakalpojums nav viena kunga kalps, tāpēc, to veidojot, īpašniekam jāapzinās visu pušu vajadzības, jārod kompromiss un jāuzņemas atbildība par lietotāju laika izmantošanu. Kā e-pakalpojumu izstrādē meklēt zelta vidusceļu starp visu iesaistīto pušu vajadzībām?

 

Nacionālais veselības dienests

 

Mārtiņš Smilga,

E-veselības un starptautiskās sadarbības departamenta direktors 

 

10.40

3. Kas notiek, ja e-pakalpojums ir pieprasīts, to izveido un tas teorētiski strādā, bet praktiski tā lietojamība ir sarežģīta un nav intuitīva? Tad cilvēki to neizmanto vai izmanto un dusmojas, vai dusmojas un raksta sociālajos tīklos. Kāda nozīme ir pakalpojuma lietojamībai? Kāpēc cilvēkiem vieglāk ir sarežģīt? Kas ir pirmās ceļazīmes, pēc kā vadīties, nosakot pakalpojuma lietojamību?

 

Uzņēmumu reģistrs

 

Guna Paidere,

galvenā valsts notāre

Pauze

11.30

4. Sabiedrības ikdienas paradumi mainās. Un e-vide ir šo straujo pārmaiņu liecinieks, vēl labāk – vēstnesis. Vēl pirms pārdesmit gadiem mašīnas laboja paši īpašnieki. Pirms 16 gadiem internetbanka bija kaut kas jocīgs un tāls, bet vēl nesenākā pagātnē mēs pat nevarējām iedomāties, ka ar valsts iestādēm varēsim sazināties e-vidē, neizejot no mājas. Atšķirībā no vintage apģērba, mūzikas un lietu dizaina, e-pakalpojumu vecmodīgums nekad nebūs modē. Vai inovācija, kas darbojas, izmantojot vienīgi Internet Explorer pārlūku, ir spēcīga savā pārliecībā vai tomēr atpalikusi laikā un telpā? Kā iet laikam līdzi un neļaut novecot?

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

 

Edgars Cīrulis,

Direktora vietnieks elektroniskās pārvaldes jautājumos

 

11.45

5. Šī laikmeta attiecības ar sabiedrību ir balstītas uz četriem “ne” – neklusēt, nevilcināties, nebēgt, nenoliegt brīdī, kad cilvēks dalās ar savu pakalpojuma lietošanas pieredzi. Ne vienmēr klienta problēmu ir iespējams saprast, izskaidrot un atrisināt tūlīt. Runāt mēs protam, taču kā saprasties? Ko nozīmē būt draudzīgam e-pakalpojuma sniedzējam?

Valsts ieņēmumu dienests

 

Vita Narnicka,

Informātikas pārvaldes direktore

12.00

6. Šajā uzmanības deficīta laikmetā vislabākās iespējas paliek nepamanītas un neizmantotas, ja par tām nerunā. Tā ir arī ar e-pakalpojumiem – ja cilvēki par tiem nezinās, viņi tos neizmantos. Vai komunikācija ir tikpat svarīga, cik risinājums? Vai nezināms nozīmē miris? Kāpēc cilvēki nepamana paši? Un kāpēc latvietim par saviem labajiem darbiem pieņemts klusēt?

 

E-pārvaldes integrētā informatīvā kampaņa „Valsts ir internetā”

 

Ieva Stūre,

stratēģiskā vadītāja

12.15

7. Nekas nav pilnīgi drošs. Tomēr ar savu rīcību varam sevi pasargāt. Tāpat kā maku neatstājam bez uzraudzības, tā arī paroles noslēpjam. Datu drošības draudi – cik zinoši ir e-pakalpojumu izstrādātāji un lietotāji? Kā izvairīties no muļķīgiem riskiem?

 

Valsts policija

 

Andis Rinkevics,

Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks 

 

12.30

Valsts e-pakalpojumu nākotne

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 

Lauris Linabergs,

Informācijas sistēmu galvenais arhitekts

 

Kontaktpersona papildu informācijai: Liene Strazdiņa, Elektronisko pakalpojumu nodaļas vecākā konsultante (tel. 66016535, e-pasts: Liene.Strazdina@varam.gov.lv)

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Projekts ir saņēmis Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/19 „Atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu prioritāšu mērķu sasniegšanas nodrošināšanai” finansējumu

Pēdējās izmaiņas: 07.10.2015.