Ludzas pašvaldība pieredzes apmaiņā Preiļos

15.09.2015.

15. septembrī Preiļu novadu pieredzes apmaiņā apmeklēja Ludzas novada pašvaldības vadība – Ludzas novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele, domes priekšsēdētājas vietnieks Edgars Mekšs un pagastu pārvalžu vadītāji. Preiļu novada domē ciemiņi tika iepazīstināti ar Preiļu novada attīstību – domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un domes Attīstības daļas vadītājs Zigmārs Erts pastāstīja par pašvaldības un tās  iestāžu darbību, realizētajiem projektiem, uzņēmējdarbību novadā.

Ludzas pašvaldības pārstāvji guva ieskatu SIA “Preiļu saimnieks” darbībā. Par komunālo pakalpojumu jomu stāstīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks. Ciemiņi sīkāk iepazinās ar atkritumu šķirošanu novadā un apskatīja atkritumu šķirošanas laukumu pilsētā.

Ieskatu Preiļu novada pagastu pārvalžu darbā un pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem Ludzas kolēģi guva Saunas pagasta un Pelēču pagasta pārvaldēs. Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins un pārvaldes darbinieki pastāstīja par pagasta pārvaldes darba organizāciju, sīkāk pieskaroties ludzāniešus interesējošām tēmām – komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, biedrību darbu novadā. Ciemiņi apskatīja Priekuļu bibliotēku, senlietu muzeju “Zvaigznīte” un vienu no sakoptākajiem īpašumiem Preiļu novadā – Zinaidas Adamovičas ziemciešu un košumkrūmu kolekciju.

Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne kopā ar pārvaldes darbiniekiem stāstīja par Pelēču pagastu – pagasta pārvaldes lomu iedzīvotāju ikdienā un biežāk risināmajiem jautājumiem. Viesi iepazinās ar Pelēču bibliotēkas darbu, apmeklēja lielāko izglītības iestādi novada lauku teritorijās – Pelēču pamatskolu.

Nepilna diena tika pavadīta vērtīgās sarunās, stāstot par Preiļu novada pieredzi un ieklausoties Ludzas kolēģos. Vērtīgas bija diskusijas par to, kā atrast piemērotāko variantu dažādu problēmu veiksmīgai risināšanai, gan sniedzot komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem lauku teritorijās, gan sakārtojot vidi laukos un paaugstinot cilvēku labklājības līmeni.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste   

Pēdējās izmaiņas: 15.09.2015.