Pelēču pamatskolas piedalīšanās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kursos Portugālē

15.09.2015.

Pateicoties ES Izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Mācību mobilitāte skolu sektorā” atbalstam Pelēču pamatskolas 2 skolotājām Jolantai Macenko un Elvīrai Spūlei bija iespēja profesionāli pilnveidoties Erasmus+ projekta  „Jaunu mācīšanas un mācīšanās iespēju apgūšana ar IKT” ietvaros Eiropas līmeņa mobilitātē „ICT and free Web Tools in Education” („IKT un bezmaksas web rīki izglītībā”), kas ilga 5 dienas, kopumā ar ceļojumu veidojot veselu nedēļu.

Kursos kopumā piedalījās 10 dalībnieki no vairākām Eiropas valstīm, t.i., viens skolotājs no Austrijas, 4 skolotājas no Polijas, 3 pārstāvji no Zviedrijas, kā arī mēs, 2 skolotājas no Latvijas.

Tā bija ļoti spraiga darba un iespaidu piesātināta nedēļa Portugāles galvaspilsētā Lisabonā. Piecu dienu laikā iepazināmies ar vairākiem IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju) pasaules rīkiem, kurus ar lielāko prieku esam gatavas arī pielietot praksē. Mēs ieguvām vērtīgu informāciju gan par dažādiem IKT rīkiem, tehnoloģijām, aplikācijām utt. Un pats galvenais – uzzinājām, kā to veiksmīgāk pielietot pedagoģiskajā praksē.

Paralēli intensīvam darbam kursu organizatori bija parūpējušies arī par to, lai dalībnieki varētu iepazīt Portugāles kultūras daļiņu. Tika organizētas ekskursijas gan Lisabonā, gan arī ārpus tās, kā arī tikām iepazīstināti arī Portugāles gastronomiskās pasaules dažādību.

Sasmēlušās Portugāles saules, mēs atgriezāmies enerģiskas un apņēmīgas iegūtās zināšanas īstenot savā darbā, lai savu un skolēnu ikdienu darītu iespaidiem bagātāku un 21.gadsimtam atbilstošāku. Kursu noslēgumā ne tikai guvām zināšanas un jaunus iespaidus, bet arī vērtīgus kontaktus turpmākai sadarbībai un iedvesmu radošam darbam nākotnē.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.