650 BĒRNI PIEDALĪJUŠIES LBF RĪKOTAJĀS VASARAS NOMETNĒS

08.09.2015.

Līdz ar augustu noslēdzās arī pēdējā Latvijas Bērnu fonda šī gada vasaras nometne bērniem ar īpašām vajadzībām. Kopumā šajā vasarā, pateicoties ziedotājiem un atbalstītājiem, noorganizētas 26 bezmaksas vasaras nometnes, kurās atpūtās 650 bērni no visas Latvijas!

Līdz ar vasaru noslēdzies arī viens no gaidītākajiem bērnu un ģimeņu gada notikumiem – bezmaksas vasaras nometnes. Ar gandarījumu varam teikt, ka šajā vasarā Latvijas Bērnu fonds, pateicoties ziedotājiem, draugiem un atbalstītājiem ir noorganizējis 26 bezmaksas nometnes 650 bērniem!

Nometnēs piedalījās bērni no visiem Latvijas reģioniem – Kuldīgas, Ventspils, Jelgavas, Dobeles, Aizkraukles, Bauskas, Rīgas, Valmieras, Alūksnes, Valkas, Smiltenes, Cēsīm, Preiļiem, Līvāniem, u.c. Šovasar kopumā norisinājās 12 nometnes bērniem ar speciālām vajadzībām, 2 specializētā nometne bērniem ar kustību traucējumiem ratiņkrēslos, 4 integrējošās nometnes bērniem ar un bez speciālām vajadzībām, 1 nometne bērniem no audžu un aizbildņu ģimenēm, kā arī 7 specializētās nometnes vardarbībā cietušajiem bērniem.

Katra nometne norisinājās desmit dienas un katrai no tām bija atšķirīga tematika, piemēram, Dabas brīnumi, Mīļumlāde, Kopā, Vasaras vārti, Raibumi, Augusta brīnumi, Sapņu lidojums, Valdardzēni, Sauleszaķi, Draugi, Dzintariņi, Krāsainā vasara, Piedzīvojums Mežezerā, Vasara kā pasakā u.c. Atbilstoši tematikai norisinājās radošās darbnīcas, izvēlēti ekskursiju galamērķi, gatavotas dāvanas vecākiem, bija izjādes ar zirgiem, kopīgi pārgājieni, nometņu video veidošana, masku gatavošana. Tika veidoti nometņu karogi, bērni mācījās kā rīkoties, ja kādam jāsniedz pirmā neatliekamā medicīniskā palīdzība, skrēja stafetes, mācījās dejot, origami, gleznot, gatavot ēst, apgleznoja akmeņus, uzveda teātra izrādes, piedalījās dažādu uzdevumu trasēs un daudz daudz ko citu.

Septiņas nometnes šovasar norisinājās vardarbībā cietušajiem bērniem, no kurām trīs bija pavisam īpašas – tās cietušajiem bērniem norisinājās kopīgi ar ģimenēm. Šo trīs nometņu laikā 21 ģimenei bija iespēja speciālistu uzraudzībā padziļināti praktiski apgūt iemaņas nevardarbīgā bērnu audzināšanā, savstarpējā komunikācijā u.tml. Nometnes bija iespēja arī bērnu emocionālās audzināšanas treniņus izgājušiem speciālistiem detalizēti apgūt visas iespējamās nianses turpmākā darba ar ģimenēm nodrošināšanā, kā arī apgūto zināšanu stiprināšanā. Četras šādas nometnes norisinājās arī pagājušajā vasarā. Šīs nometnes tika rīkotas EEZ finanšu instrumenta 2009 – 2014.g. perioda programmas „NVO fonds” projekta „Audzināsim bērnu nevardarbīgi!” (līgums nr.2012.EEZ/PP/1/MAC/057/039) ietvaros, ko īsteno Latvijas Bērnu fonds.

Nometņu dalībnieki īpaši priecājās par ciemiņiem – aktīvistu par tīru vidi Cūkmenu, kas atraktīvā veidā stāstīja bērniem kā sargāt un saudzēt apkārtējo vidi. Lielu prieku Dobeles un Ventspils vardarbībā cietušo bērnu nometnēs sagādāja udensbumbas.lv, kas uzdāvināja iespēju mazākiem un lielākiem dalībniekiem izpriecāties piepūšamajās un ūdens atrakcijās! A/S „Sadales tīkls” darbinieki aizrautīgi izglītoja lielākus un mazākus nometņu dalībnieku elektrodrošības jautājumos. Milzīgs atbalsts nometņu rīkošanā ir nometņu darbinieki un mūsu brīvprātīgie darbinieki novados! Bez šo cilvēku pašaizliedzīgā darba un mīlestības pret bērniem nometnes būtu praktiski neiespējami  noorganizēt!

Nometnes nebūtu iespējamas bez ziedotāju palīdzības – pagājušā gada Ziemassvētku un šī gada Lieldienu labdarības akcijas „NEPAEJ GARĀM!” atbalstītājiem, A/S „Latvijas valsts meži”, ABLV Charitable Foundation, Rīgas Domes, Latvijas Vides aizsardzības fonda, A/S „Latvijas Finieris”, Rietumu Bankas labdarības fondam, SIA „Kurekss”, SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „Ķekava-PMK” un daudzu daudzu citu uzņēmumu un vairāku vietējo pašvaldību atbalstam!

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.