Iesācies jaunais mācību gads Preiļu novada izglītības iestādēs

08.09.2015.

Tāpat kā visā Latvijā arī Preiļu novada izglītības iestādēs ar tīrām kladēm, apņemšanos, jaunām iecerēm un mērķiem ir iesācies jaunais mācību gads. Kādam tas nozīmē mācīties pirmos burtiņus, citam satikt draugus, savukārt citam – ar nopietnu pieeju apgūt un pilnveidot savai nākotnes profesijai nepieciešamās prasmes.   

Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis stāsta, ka mācību gada sākumā, lai pārliecinātos par izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam, tās tika apsekotas. Jautāts par skolās un bērnudārzā redzēto, Zagorskis secina, ka lielu problemātisku jautājumu nav un izglītības iestādes ir gatavas jaunajam mācību gadam – iegādāti mācību līdzekļi, mācību priekšmetus māca skolotāji ar atbilstošām kvalifikācijām, tāpat arī kabinetu aprīkojums nodrošina kvalitatīvu mācību priekšmetu apguvi. Lielie remontdarbi, kas noritēja izglītības iestādēs, ir beigušies, palikušas tikai nianses, un šobrīd skolas mūs sagaida skaistās un sakārtotās telpās. Pie padarītā neapstājoties un turpinot attīstīties, skolas Izglītības pārvaldei ir paudušas šī mācību gada plānotos darbus. Iecerēts ir daudz, bet naudas to īstenošanai ir tik, cik ir, – uzsver A.Zagorskis, piebilstot, ka neskatoties uz visu, skolotāji un tehniskais personāls, rūpējoties par jauno paaudzi, ir paveikuši daudz.

Šogad novadā mācības pirmajā klasē uzsāka 88 skolēni, savukārt 9. klases izlaidumā nākamajā gadā sveiksim krietnu pulciņu absolventu, jo 9. klasēs mācīsies 99 skolēni. Kopumā šogad skolas gaitas turpina vai no jauna uzsāk 1463 bērni, no kuriem 204 ir bērnudārza vecuma, 170 vecumā no 5 līdz 6 gadiem, 784 mācās no pirmās līdz devītajai klasei un 305 – no desmitās līdz divpadsmitajai klasei, no kuriem 100 šogad mācās 12. klasē. Runājot par klašu komplektācijām, Zagorskis min, ka pašvaldība arī šogad nāca pretī izglītības iestādēm, kur ir nepilns audzēkņu skaits, ļaujot atvērt apvienotās klases, kā arī klases ar mazāku skolēnu skaitu, saglabājot iespēju audzēkņiem mācīties.

Lauku teritorijās dzīvojošo skolēnu pārvadājumus nodrošina pašvaldības autobusi. Tāpat arī tiek segti izdevumi, kas audzēkņiem radušies sabiedriskā transporta izmantošanai, kuri nedzīvo Preiļu novadā, bet ir izvēlējušies izglītības iestādi mūsu novadā. Audzēkņiem, kuriem mājvieta ir attālāk, ir iespēja dzīvot skolu internātos – to piedāvā Salas un Pelēču pamatskolas un Preiļu Valsts ģimnāzija.

Pamatskolas vecuma audzēkņiem novadā ir pilnībā nodrošinātas brīvpusdienas. 1. – 4. klašu audzēkņiem to nodrošina valsts, bet 5. – 9. klašu audzēkņu ēdināšanu sedz pašvaldība.

Šogad PII “Pasaciņa” tika atvērta jauna mācību programma – speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, savukārt Pelēču pamatskolā izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām.

Priecē, ka izglītības iestādēs darbu šajā mācību gadā uzsākuši jaunie speciālisti. PII “Pasaciņa” Laura Anspoka, Solvita Erte un Ilga Korniševa ir apņēmušās veikt pirmsskolas izglītības skolotāju pienākumus, Preiļu 2. vidusskolā Artis Upenieks vadīs sporta nodarbības un Jekaterina Frolova mācīs angļu valodu, Preiļu 1. pamatskolā darbu uzsākusi interešu izglītības pedagoģe un jaunās programmas “Datorika” skolotāja Viktorija Kondratjeva, savukārt Jolanta Macenko mācīs angļu valodu Pelēču pamatskolas izglītojamajiem. Runājot par darbspēkiem, izglītības iestāžu speciālisti regulāri pilnveido savu kvalifikāciju, apmeklē apmācības un seminārus, kā arī aktīvi darbojas metodiskajās komisijās.

Kā pavēstīja Andrejs Zagorskis, sākotnēji šajā mācību gadā bija plānots pāriet uz jauno pedagogu darba samaksas modeli, bet dažādu apstākļu dēļ šis mācību gads izmaiņas nenesīs. Kāda būs perspektīva, pagaidām ir grūti teikt, jo ministrijas izraudzītajam modelim ir izstrādāta jauna darba grupa premjerministres Laimdotas Straujumas vadībā. Var piebilst, ka daudzas lietas, kas ir iekļautas jaunajā samaksas modelī, pašvaldībā jau ir ieviestas – izglītības iestādes ir nodrošinātas ar logopēda un psihologa pakalpojumiem, tāpat darbojas arī karjeras konsultants.

Runājot par tuvākajiem nākotnes plāniem un  iecerēto, Zagorskis min, ka svarīgākais jautājums, kas šobrīd tiek skatīts un pozitīvi virzīts, ir proģimnāzijas klases izveide Preiļu Valsts ģimnāzijā ar nākamo mācību gadu. Paskaidrojot, tas nozīmē, ka 7. – 9. klasēs audzēkņiem tiks realizēta pamatizglītības programma ar dabaszinātņu virzienu ar mērķi izglītības iegūšanu turpināt ģimnāzijā.

Lai jaunajā 2015./2016. mācību gadā pedagogus, atbalsta personālu un tehniskos darbiniekus pavada neizsīkstošs darba spars, veselība, kolēģu un vecāku atbalsts, savukārt audzēkņiem – interesantus atklājumus, pozitīvas emocijas, pacietību un labas sekmes!

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 08.09.2015.