19. septembrī Pelēču KN Senioru pēcpusdiena „Rudenim līdzi atļauties ziedēt…”

19.09.2015.

19. septembrī plkst. 12.00 Pelēču KN Senioru pēcpusdiena „Rudenim līdzi atļauties ziedēt…”

 

Pēdējās izmaiņas: 19.09.2015.