Pirmskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” radoši un ar prieku iesāk jauno mācību gadu

04.09.2015.

Ikvienam cilvēkam, bet jo īpaši bērnam, visdrošākā, vissiltākā un vismīļākā vieta ir viņa mājas. Tās ir patvērums katrā dzīves situācijā. Mājās viņi iepazīst un veido savu pasaulīti, bet pirmsskolas izglītības iestādē bērnam ir iespēja dalīties savos, kā arī lūkoties vienaudžu prieka, skumju un jaunu atklāsmju pārdzīvojumos. Tā ir vieta, kur mazo cilvēku pasaules saplūst, kā arī tiek papildinātas ar izziņas un jaunu emociju lappusēm. Vieta, kur arī ārpus mājām bērns var justies kā mājās.

Preiļu pirmsskolas izglītības iestādi “Pasaciņa” 2015./2016. mācību gadā apmeklēs 328 audzēkņi. Visus bērnus no 1,5 līdz 7 gadu vecumam, kuriem dzīves vieta ir deklarēta Preiļu novadā un kuri vēlas mācīties mūsu iestādē, esam nodrošinājuši ar vietām pirmsskolas izglītības iestādes grupās.

 No 2015. gada 1. septembra Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” strādā pēc četrām licencētām programmām:

  • vispārējā pirmsskolas izglītības programmas,
  • mazākumtautību vispārējā pirmsskolas izglītības programmas,
  • speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar valodas traucējumiem,
  • mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

Pirmajos sešos dzīves gados bērns iedzīvojas savā pasaulē, iemācās ar to sadzīvot. Zināmā mērā viņš iemācās pieņemt lēmumus attiecībā pret sevi un apkārtējiem – viņš izstrādā savu dzīves pozīciju. Tas vēlāk nosaka bērna attieksmi pret pasauli kopumā. Pedagogi kopējā darbībā ar bērniem dažādās integrētajās rotaļnodarbībās (sociālās zinības un ētika, dabaszinības, latviešu valoda, vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas, mūzika, fiziskā izglītība un veselība) veido priekšstatus par apkārtējo pasauli un likumsakarībām tajā. Bērni šos priekšstatus iegūst darbojoties, rotaļājoties un sarunājoties. Integrētās rotaļnodarbības notiek katru dienu, jo pirmsskolas vecumā ir būtiski, lai bērns regulāri nostiprinātu un atkārtotu apgūto. Viņi tiek iepazīstināti ar burtiem, kas veido pirmās lasītprasmes iemaņas, jo interese par lasīšanu bērnos veidojas dažādos laikos, tomēr lielākoties bērns grib lasīt 4 – 5 gadu vecumā, kā arī tiek veidotas iemaņas rakstītprasmes attīstīšanai un iepazīstināšanai ar cipariem, saskaitīšanas un atņemšanas darbību būtību.

Pirmsskolas posms ir bērnības un rotaļu laiks. Bērns rotaļās izsapņo savus nākotnes sapņus. Pieaugušajiem – gan pedagogiem, gan vecākiem – ir jāprot pieņemt šo rotaļu kā nopietnu bērnu darbību, kuras rezultātā bērns apgūst valodu, literatūru, dabas zinību un citas jomas. Mazi bērni mācoties rotaļājas un rotaļājoties mācās – šīs abas puses nav atdalāmas. Bērnu rotaļas veicina prasmju un iemaņu dabisko attīstību. Katru dienu bērni (piemērotos laika apstākļos) kopā ar pedagogiem iet pastaigās, kur iestādes zaļajā zonā un rotaļlaukumos tiek veikti vērojumi, eksperimenti dažādu priekšstatu nostiprināšanai, spēlētas dažādas sporta spēles un nostiprinātas pamatkustību iemaņas.

Jauno mācību gadu iesākot, novēlam: audzēkņiem – izturību, neatlaidību un veiksmi šajā garajā un interesantajā ceļā, vecākiem – pacietību, sapratni un vēlmi līdzdarboties, daudz prieka par bērnu sasniegumiem, skolotājiem – radošus panākumus, talantīgus audzēkņus un laimi ģimenēs. Lai mums visiem kopā izdodas! Un nav no svara kur tu esi, bet gan cik tevī pašā ir iekšā – spēka, vēlmes un dzīvotprieka, kas rodas no prieka darot citam labu.

Marija Spūle,
Preiļu PII „Pasaciņa” vadītājas vietniece izglītības jomā 

Pēdējās izmaiņas: 04.09.2015.