Preiļu novada Pašvaldības policija cīnās ar nelikumīgo zvejniecību

04.09.2015.

24. augustā, veicot kārtējo reidu, Preiļu novada Pašvaldības policija no Pelēču ezera izvilka malu zvejnieku zvejas tīklu 90 m garumā. Tīklā bija daudz zivju, un visas jau bija sabojājušās. Preiļu novada Pašvaldības policijas priekšnieks Rihards Romanovskis pastāstīja, ka, iespējams, tīkls ezerā stāvējis vairākas dienas un atzīst, ka šāds gadījums ir ļoti nopietns un bargi sodāms.

Preiļu novada Pašvaldības policija veic zivju kontroli visos Preiļu novada ezeros. Divu mēnešu laikā, kopš šī atbildība uzticēta policijas darbiniekiem, no ezeriem ir izvilkti arī četri paštaisīti makšķerēšanas rīki ar vairāk nekā trim āķiem. Saskaņā ar pastāvošo likumdošanu makšķerēšana ar šāda veida ierīcēm ir aizliegta.   

Atgādinām iedzīvotājiem, ka makšķerēšanai un zvejai ezeros tiek izsniegtas licences. Arī Preiļu novada dome 2014. gad nogalē ir apstiprinājusi saistošos noteikumus, kuri nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību Pelēču ezerā. Ar noteikumiem var iepazīties Preiļu novada mājas lapā www.preili.lv sadaļā “Saistošie noteikumi”.

Malu zvejniecība ir ļoti izplatīta problēma Latvijas ezeros un upēs. Tā samazina vērtīgo zivju resursus un izraisa upju un ezeru ekosistēmu pārveidošanos. Līdz šim mūsu novadā nav bijusi iespēja pienācīgi novērot un kontrolēt situāciju, taču šobrīd, pateicoties iegādātajam inventāram, ir dots starts nelikumīgās zvejniecības apkarošanai.

Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus sniegt informāciju par zināmiem nelikumīgās zvejniecības gadījumiem. Ziņotāju vārdi un uzvārdi netiks izpausti, tāpēc nav jābaidās sniegt patiesus faktus. Aicinām būt līdzatbildīgiem par notiekošo un ziņot par nelikumībām!

Preiļu novada Pašvaldības policijas kontakttālrunis – 65307330.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 04.09.2015.