Preiļu novada dome 2015.gada 30.septembrī plkst. 13.30 rīko atkārtotu izsoli par kustamās mantas izsoli

30.09.2015.

Preiļu novada dome 2015.gada 30.septembrī plkst. 13.00 rīko atkārtotu izsoli par kustamās mantas izsoli:

Automašīna VW TOURAN, reģistrācijas Nr. 8300, izlaiduma gads – 2003.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles objektu var apskatīt domes darba laikā Raiņa bulvārī -19, Preiļos, iepriekš piesakoties pa tālruni 26458552.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 15.09.2015. līdz 30.09.2015. plkst. 12.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 1900,00, nodrošinājums – EUR 190,00 maksājams  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

Izsoles uzvarētājam piecu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta Pirkuma līgums un jāsamaksā pirkuma maksa pilnā apmērā.

 

Preiļu novada dome 2015.gada 30.septembrī plkst. 13.30 rīko atkārtotu izsoli par kustamās mantas izsoli:

Automašīna TOYOTA AVENSIS, reģistrācijas Nr. HL 242, izlaiduma gads – 2010.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles objektu var apskatīt domes darba laikā Raiņa bulvārī -19, Preiļos, iepriekš piesakoties pa tālruni 26458552.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 15.09.2015. līdz 30.09.2015. plkst. 12.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 4888,00, nodrošinājums – EUR 480,00 maksājams  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

Izsoles uzvarētājam piecu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta Pirkuma līgums un jāsamaksā pirkuma maksa pilnā apmērā.

Automašīnas VW TOURAN atkārtotas izsoles noteikumi (PDF)

Automašīnas TOYOTA AVENSIS atkārtotas izsoles noteikumi (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 30.10.2018.