“Grāmatu starts” Preiļu Galvenajā bibliotēkā

03.09.2015.

Pagājušā gadā Preiļu Galvenā bibliotēka bija viena no 14 valsts bibliotēkām, kuras ar LNB Atbalsta biedrības palīdzību uzsāka bērnu lasīšanas programmu „Grāmatu starts”. Tā ir LNB Bērnu literatūras centra radīta lasīšanas veicināšanas  programma pirmsskolas vecuma bērniem, kuras mērķis ir „parādīt ceļu” uz bibliotēku ģimenēm, lai grāmatas būtu pieejamas ikvienam un veicinātu pašos mazākajos bērnos interesi par lasīšanu.

Bibliotēka joprojām ir vienīgā vieta, kur grāmatas iespējams lasīt bez maksas, un ar grāmatu starpniecību bērns var iepazīt sevi pasaulē un pasauli sevī. Grāmatas ir neaizstājamas ikviena bērna attīstībā, bagātas valodas, patstāvīgas domāšanas, personības un vērtību veidošanā. Lai bērnos radītu interesi par lasīšanu un lai raisītu lasītprieku bērnu vidū, PGB Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāres pirmajās “Pūcītes skolas” nodarbībās mazajiem lasītājiem atklāja aizraujošo grāmatu pasauli, parādot arī vecākiem iespējas un dažādas darba formas, kā iepazīstināt mazos lasītājus ar grāmatu, tās sniegto izzināšanas prieku. 

Vienu sestdienu mēnesī mazie 3 – 4 gadus vecie “pūčulēni” no 2014.gada jūlija līdz 2015.gada maijam ieradās bibliotēkā, lai kopā ar vecākiem pavadītu interesantus kopā būšanas brīžus. Par piedalīšanos bibliotēkas “Pūcītes skolā” un aktīvu dalību nodarbībās katrs bērns saņēma “Grāmatu starta” komplektu: mugursomu, lasāmgrāmatiņu un rotaļlietu – projekta simbolu pūčulēnu, kā arī brošūru vecākiem par kopā lasīšanu un bērnu lasītprieka veicināšanu.

Vecāki atzinīgi novērtēja šo projektu un labprāt šādas nodarbības apmeklētu arī turpmāk, bet mums visiem par prieku atsaucīgu ģimeņu ar mazajiem lasītājiem ir daudz, un jau šī gada 19.septembrī “Pūcītes skolā” sāks darboties nākamā nokomplektētā grupa, kam plānotas četras ikmēneša nodarbības, lai iespējami vairāk interesentu varētu iepazīt bibliotēkas plašo iespēju loku.

Solvita Erta,
PGB Bērnu literatūras nodaļas vecākā bibliotekāre

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2015.