Atļauj atvērt klašu komplektus ar samazinātu izglītojamo skaitu

01.09.2015.

Domes sēdē deputāti izskatīja Preiļu novada izglītības iestāžu vadītāju iesniegumus klašu komplektu atvēršanai 2015. / 2016. gadam ar samazinātu izglītojamo skaitu.

Deputāti nolēma, ka Preiļu 2. vidusskolā mazākumtautību programmās atļauj atvērt divas klases ar samazinātu izglītojamo skaitu – 7. klasi ar 11 skolēniem un 8. klasi ar 14 skolēniem.

Preiļu 1. pamatskolā deputāti šajā mācību gadā atļāva atvērt 1. klasē, 2. klasē un 7. klasē katrā pa trīs klašu komplektiem ar samazinātu izglītojamo skaitu. Jauno mācību gadu skolā iesāk trīs 1. klases ar audzēkņu skaitu 16/16/17. Trijās 2. klases grupās mācīsies 16, 18 un 15 audzēkņi. Katrā klases grupā ir skolēni, kuri apgūst speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. Šādu speciālo programmu apgūst arī kāds no skolēniem katrā 7. klašu grupā, kur audzēkņu sadalījums pa klasēm ir 15/14/15.

Salas pamatskolā tiks atvērti seši klašu komplekti ar samazinātu izglītojamo skaitu. Skolā darbosies apvienota 2. un 3. klase ar 7 skolēniem, 6. klase ar 6 skolēniem un 8. klase ar 6 skolēniem.

Pelēču pamatskolā  nepilni klašu komplekti būs trīs – 7. klase ar 7 skolēniem, 9. klase ar 7 skolēniem, 6. un 8. klase ar 7 skolēniem.

Priekuļu pamatskolā deputāti nobalsoja par četru klašu komplektu atvēršanu. Jaunajā mācību gadā skolā darbosies 1. un 4.  klase ar 4 skolēniem, 2. un 3. klase, kurā mācīsies 7 skolēni, 5. un 7. klase ar 4 skolēniem, 6. un 8. klase  ar 8 skolēniem. 

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 01.09.2015.