Piešķīra finansējumu audzēkņu mācību braucienam uz Franciju

01.09.2015.

Deputāti izskatīja Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktora Alberta Vucāna iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu transporta izdevumu segšanai izglītības iestādes audzēkņu mācību braucienam uz Franciju šā gada novembrī. Deputāti nolēma piešķirt līdzekļus skolas audzēkņu mācību brauciena uz Franciju ceļa izdevumu segšanai 1000 eiro apmērā. Līdzekļus nolemts novirzīt no budžeta sadaļas „Pārējā ekonomiskā darbība”.

Pēdējās izmaiņas: 01.09.2015.