11. septembrī Aizkalnē Raiņa dzejas rotaļas bērniem

11.09.2015.

11. septembrī plkst. 13.00 Raiņa muzejā Jasmuiža (Preiļu novads, Aizkalne) svinēsim Raiņa 150. dzimšanas dienu ar jaunas izstādes „Raiņa dzejas rotaļas” atklāšanu (Latgales tradicionālās kultūras un amatu mājā). Pasākumā dziesmas ar Raiņa, Aspazijas, citu dzejnieku vārdiem, tautasdziesmas dziedās Preiļu novada BJC vokālā studija „Mazās lāsītes”. Īpaši gaidīti pirmsskolas un sākumskolas bērni.

Rainis sarakstījis daudzus burvīgus bērnu dzejoļu krājumus: „Zelta sietiņš”, „Puķu lodziņš”, „Vasaras princīši un princītes”, „Lellīte Lolīte”, „Putniņš uz zara”, „Saulīte slimnīcā”, „Saules gadi”.

Lasot Raiņa dzejoļus, mēs tik daudz ko varam uzzināt: gan mācīties skaitīt līdz desmit, gan minēt mīklas, gan lasīt grāmatu, gan to, ko darīt katrā no gada mēnešiem, gan par kaķenīti, kurai bērni bija, gan par mākonīti un zirņa bērniem, gan dažādiem gadalaikiem, gan par lellītes Lolītes piedzīvojumiem, gan par dažādiem dzīvniekiem …

Izstādē būs skatāmas Raiņa dzejoļu ilustrācijas no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma. To autori ir mākslinieki Jānis Kīns, Kārlis Sūniņš, Jāzeps Pīgoznis, Margarita Stāraste un Felicita Pauļuka.

Šajā izstādē katrs apmeklētājs varēs rotaļāties ar Raiņa dzejoļiem: savienojot pareizos pārus, skaitot līdz desmit, sameklējot un ievietojot dzejolī īstos vārdus, skatoties multfilmu „Zelta sietiņš”, klausoties un dziedot līdzi dziesmas, ejot rotaļās, pūšot ziepju burbuļus, iejūtoties Raiņa dzejas tēlos vai uzzīmējot dzejoli.

Noteikti arī katram no jums ir vismaz viens mīļākais Raiņa dzejolis. Ja nav, tad varbūt tieši šajā izstādē to atradīsiet.

Izstāde „Raiņa dzejas rotaļas” Jasmuižā būs skatāma līdz 31. oktobrim.

Izstādi atbalsta VKKF.
Solvita Brūvere,
Raiņa un Aspazijas muzeja vadīt. vietniece

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.