Vides nometene Preiļu novada skolu bērniem “Lillā pienene”

10.08.2015.

Izglītot pusaudžus par dabas aizsardzības un saglabāšanas, kā arī dabas resursu taupīšanas nozīmi ir ļoti svarīgi, jo bērni ir mūsu nākotne, un tas  ir ilgtermiņa ieguldījums, kurā jau tagad ir mērķtiecīgi jāiegulda darbs un līdzekļi, lai arī nākotnē Latvija būtu viena no zaļākajām valstīm.

Šī mērķa sasniegšanai caur dažādām radošām aktivitātēm un vides izziņas tēmām, Latvijas vides aizsardzības fonds sadarbībā ar biedrību „Sofija” un Preiļu novada domes atbalstu no 10. augusta līdz 14. augustam organizēja vides izziņas diennakts nometni „Lillā pienene” bērniem no Pelēču pamatskolas, Priekuļu pamatskolas, Salas pamatskolas, Preiļu 1. pamatskolas un Preiļu 2. vidusskolas, kas notika Preiļu novada Salas pamatskolā.

 Caur dažādām nometnē organizētajām aktivitātēm (ekskursiju, radošajām darbnīcām, pētnieciskajiem darbiem, konkursiem, pārgājieniem , intervijām ar vietējiem iedzīvotājiem, u.c.) 30 bērni no  Preiļu novada skolām izpētīja vides piesārņošanas veidus nometnes atrašanās vietā, izzināja gaisa, ūdens un zemes piesārņojuma avotus. Izpētīja vietējo atkritumu savākšanas un utilizācijas mehānismu. Devās pārgājienā uz zemnieku saimniecībām, kuras savā ikdienā izmanto dažādas saimniekošanas metodes, kā arī noslēgumā braucām ekskursijā uz atkritumu šķirošanas un pārstrādes uzņēmumu  Demenē. 

Nometnes dalībnieki savus iespaidus, priekšlikumus, notikumus, kā arī izveidotās intervijas par to kā vietējie iedzīvotāji rūpējas par savu apkārtni apkopoja filmā „Lillā pienene” https://www.youtube.com/watch?v=ejcn6ZTleAI&feature=youtu.be

Nometnes dalībnieki izdzīvoja savu pieredzi caur kopīgi veicamām aktivitātēm un nonāca līdz atziņai, ka labāk dzīvot dabiskā, tīrā vidē, kur pienenes zied dabiski dzeltenā krāsā.

Par nometne organizēšanu, viesmīlīgu uzņemšanu Salas pamatskolā, pateicamies skolas direktorei Valentīnai Liniņai. Tieši šī novada skola tika izvēlēta vides nometnes organizēšanai, jo milzīgi lielā, sakoptā skolas apkārtne ir  pareizas videi draudzīgas saimniekošanas paraugs bērniem. Jāsaka liels paldies skolas pavārei Valentīnai Vaivodei par garšīgajām maltītēm. Atsevišķs paldies Artim Prikulim i/k „Līdumnieki 86”, kurš pašā karstākajā ražas novākšanas laikā atrada brīvu brīdi un sagaidīja nometnes dalībniekus ar garšīgu saldējumu un limonādi. Iepazīstināja ar uzņēmuma saimniekošanas metodēm un izskaidroja bērniem atšķirības starp bioloģisko un konvencionālo saimniekošanas veidu.

Paldies visiem par sadarbību, un kopīgiem spēkiem rūpēsimies par tīru vidi ap mums.

Biedrības „Sofija” valdes priekšsēdētāja un nometnes vadītāja
Skaidrīte Žukova

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.