Preiļu un Riebiņu novada amatnieki mācīja senos arodus

22.08.2015.

Preiļu un Riebiņu novada amatnieki priecēja gan lielus, gan mazus Preiļu novada svētku apmeklētājus, radot iespēju gan vērot, gan pašiem darboties un mācoties senos arodus. Staņislavs Geida rādīja, kā kokā iededzina dažādus rakstus, Arvīds Mežinskis demonstrēja kalēja amata prasmes, Raivo Andersons rādīja, kā no māla pikas rodas trauki un citi keramikas izstrādājumi, Līvija Skromāne mācīja klūgu pīšanu, Alīda Anspoka, kas pati vēl ir Preiļu 1.pamatskolas skolniece, bet jau ir uzaudusi Lielvārdes jostu, mācīja aušanas pamatus, un Alla Solovjova radīja brīnumus no papīra, mācot origami. Radošās darbnīcas bija ļoti pieprasītas un tas nozīmē, ka šo un citu amatnieku prasmes nepazudīs, būs gribētāji tās apgūt un mācīt arī citiem. Paldies amatniekiem par darbošanos!

Amatnieku radošās darbnīcas bija viena galvenajām Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2015” atbalstītā projekta “Māci manim arodiņu” aktivitātēm. Projekta mērķis ir Preiļu un Riebiņu novadu seno amatu un citu mākslas nozaru prasmju kultūras saglabāšana, popularizēšana un nodošana nākamajām paaudzēm.

Projekta ietvaros, atbalstot un veicināt vietējo amatnieku – seno amatu prasmju popularizētāju radīto izstrādājumu noietu, kopīgajā Preiļu un Riebiņu novada TIC jau iegādāta stikla vitrīna, kurā izvietoti vietējo amatnieku darbi.

Lai attīstītu amatniecības un mākslas nozari kā līdzekli vietējo un ārvalstu tūristu piesaistes veicināšanai, sadarbībā ar abu novadu pagastu pārvalžu vadītājiem tiks apzināti un apkopoti Preiļu un Riebiņu novados darbojošies amatnieki un mājražotāji dažādās nozarēs, izveidota elektronisku datu bāze ar mērķi aktīvākai komunikācijai ar amatniekiem,  turpmākās sadarbības veidošanai, amatnieku darbības popularizēšanai.

Projekta īstenošanas laiks no  01.06.2015.-15.11.2015.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 720,23, no kuriem EUR 550 ir piešķirtais Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums un EUR 170,23 ir Preiļu novada domes līdzfinansējums.

Iveta Šņepste
Projekta vadītāja,
Preiļu un Riebiņu novada TIC pārstāve

Šis projekts tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda un A/S Latvijas valsts meži finansiālu atbalstu.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.