27. augustā Preiļos norisināsies diskusija par tēmu: Piena lopkopības nozares pašreizējā situācija

27.08.2015.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Preiļu nodaļas rīkotā diskusija

Tēma:  Piena lopkopības nozares pašreizējā situācija.
Mērķis: Sniegt aktuālāko informāciju piena lopkopības saimniecībām par situāciju nozarē, par nākotnes skatījumu.

Programma 

Norises vieta: LLKC Preiļu konsultāciju biroja zāle, Raiņa bulvāris 21b,  Preiļi
Datums: 27.08.2015.

Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

Lektora paraksts

10:00-11:00

1

Situācija piena lopkopībā Latvijā, ES un  pasaulē.  Piena iepirkuma cenas, nākotnes perspektīvas.

Silvija Dreijere, LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja

 

11:00-12:00

1

SEB bankas kredītu saņemšanas un esošo kredītu pārstrukturizācijas iespējas piena lopkopības saimniecībās.

Jānis Mazurenko
Mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas pārvalde,
Finanšu konsultāciju vadītājs.

 

12:00-13:00

1

Diskusija.

Jolanta Augšpūle, LLKC Preiļu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

 

Kopā st.

3

 

 

 

Nodaļas speciālists:  /Jolanta Augšpūle/

Nodaļas vadītājs:   /Mārīte Vucenlazdāne/

Pēdējās izmaiņas: 27.08.2015.