Paziņojums par lēmumu izsniegt būvatļauju “Jauna ielas posma būvniecība no Andreja Upīša ielas līdz Rīgas ielai /I kārta/ Preiļos”

25.08.2015.

Paziņojums par lēmumu izsniegt būvatļauju būvniecības ieceres “Jauna ielas posma būvniecība no Andreja Upīša ielas līdz Rīgas ielai /I kārta/ un Andreja Upīša ielas pārbūve /II kārta/ Preiļos” I kārtai  “Jauna ielas posma būvniecība no Andreja Upīša ielas  līdz Rīgas ielai /I kārta/ Preiļos”  

Būvprojekta pasūtītājs:

Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, reģ. Nr.  90000065720, LV – 5301

Būvprojekta izstrādātājs:

SIA „Mārupīte – RR”, Elijas iela 2/4, Rīga, reģ. Nr. 40103094875, LV – 1050 

Pamatojums:
Preiļu novada domes  Būvvaldes sēdes  Nr. 15/04  no 25.08.2015. lēmums Nr. 3:

  1. Pamatojoties uz  Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktu,  Vispārīgo būvnoteikumu  76. punktu un Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 17. punktu 

izdot būvatļauju  būvniecības ieceres   Jauna ielas posma būvniecība no Andreja Upīša ielas  līdz Rīgas ielai / I kārta/  un Andreja   Upīša ielas pārbūve / II kārta/ Preiļos” 

     I kārtai    “Jauna ielas posma būvniecība no Andreja Upīša ielas  līdz Rīgas ielai /I kārta/   Preiļos“ . 

  1. Minēto lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa  likuma  noteiktā kārtībā, mēneša laikā, Preiļu novada domē, Raiņa bulvāris 19, Preiļos, Preiļu novads, LV – 5301

__________________________

Būvvaldes lēmumi 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.