Preiļu novada domes un komiteju sēdes augustā

19.08.2015.

Novada domes sēde  –  27. augustā plkst. 15:00

Attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja – 19. augustā plkst. 9:00

Finanšu komitejas sēde – 20. augustā plkst. 9:00

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde – 20. augustā plkst. 15:00

Pēdējās izmaiņas: 19.08.2015.