19. augustā Preiļu novada dome rīko kustamās mantas izsoli

19.08.2015.

1.

 Preiļu novada dome 2015.gada 19.augustā plkst. 15.00 rīko izsoli par kustamās mantas izsoli:

Automašīna VW TOURAN, reģistrācijas Nr. 8300, izlaiduma gads – 2003.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada dome Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles objektu var apskatīt domes darba laikā Raiņa bulvārī -19, Preiļos, iepriekš piesakoties pa tālruni 26458552.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 05.08.2015. līdz 18.08.2015. plkst. 16.00 novada ome apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. Stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 3800,00, nodrošinājums – EUR 300,00 maksājams  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

Izsoles uzvarētājam piecu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta Pirkuma līgums un jāsamaksā pirkuma maksa pilnā apmērā.

Automašīnas VW Touran izsoles noteikumi (pdf)

 

2.

Preiļu novada dome 2015.gada 19.augustā plkst. 15.30 rīko izsoli par kustamās mantas izsoli:

Automašīna TOYOTA AVENSIS, reģistrācijas Nr. HL 242, izlaiduma gads – 2010.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles objektu var apskatīt domes darba laikā Raiņa bulvārī -19, Preiļos, iepriekš piesakoties pa tālruni 26458552.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 05.08.2015. līdz 18.08.2015. plkst. 16.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 9775,00, nodrošinājums – EUR 900,00 maksājams  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

Izsoles uzvarētājam piecu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta Pirkuma līgums un jāsamaksā pirkuma maksa pilnā apmērā.

Automašīnas TOYOTA AVENSIS izsoles noteikumi (pdf)


Pēdējās izmaiņas: 30.10.2018.