Vēstis no Latgales RSIC

17.08.2015.

J A U N U M I

Piedalies īsfilmu konkursā par Baltijas jūru un šī reģiona valstīm
13.08.2015
Līdz 25.augustam Baltijas jūras reģiona valstu profesionālo un amatieru filmu veidotāji tiek aicināti piedalīties īsfilmu konkursā un iesniegt 1 līdz 5 minūtes garu filmu, kas mudinātu pārdomāt Baltijas jūras reģiona valstu identitāti – kultūru, vēsturi, sabiedrības pārmaiņas.

Ir zināmi 2016. gada “Erasmus+: Jaunate darbībā” projektu iesniegšanas termiņi
11.08.2015
Līdzīgi kā iepriekš, arī 2016. gadā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus varēs iesniegt trīs reizes gadā: 2. februārī, 26. aprīlī un 4. oktobrī.

Izsludināts konkurss pasākumam “”Tirdzniecības pasākumi”
11.08.2015
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam “Tirdzniecības pasākumi”

Izsludināts konkurss pasākumam “”Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”
11.08.2015
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam “Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”

Zivju, piena un gaļas produktu ražošanas uzņēmumiem pieejams papildu atbalsts jaunu tirgu apgūšanai
11.08.2015
Šā gada 11.augustā Ministru kabinets apstiprināja izmaiņas atbalsta programmas “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” nosacījumos, paplašinot atbalsta saņēmēju loku un paaugstinot atbalsta intensitāti līdz 90% komersantiem, kuru darbība ir saistīta ar Krievijas Federācijas noteiktajiem ierobežojumiem pakļauto preču eksportu.

P A S Ā K U M I

Latgales RSIC Infodiena Preiļu novadā
18.08.2015, Preiļu novads
2015.gada 18.augustā plkst.: 11:00 Preiļu NVO centrā (Kooperatīva iela 6, Preiļi, 3.st.) notiks Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra (Latgales RSIC) infodiena nevalstisko organizāciju pārstāvjiem u.c. interesentiem par nevalstisko organizāciju darbības atbalsta mehānismiem, projektu rakstīšanu un ES struktūrfondu pienesuma to attīstībā 2007.- 2013. gada plānošanas periodā. Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv , tālr.: 654 23801.

Latgales RSIC infodiena Rogovkā (Rēzeknes novads)
19.08.2015, Rēzeknes novads
2015.gada 19.augustā plkst.: 11:00 Rēzeknes novada Rogovkā notiks Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra (Latgales RSIC) infodiena Rēzeknes novada jauniešiem u.c. interesentiem par projektu rakstīšanu, uzņēmējdarbības uzsākšanu un ES struktūrfondu pienesuma uzņēmējdarbības attīstībā 2007.- 2013. gada plānošanas periodā. Infodienā piedalās Latgales RSIC un Latgales uzņēmējdarbības centra speciālisti. Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv , tālr.: 654 23801.

Seminārs “Latgales NVO programma 2015”
19.08.2015, Rēzekne
Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, lai informētu Latgales NVO pārstāvjus par izsludināto Latgales NVO projektu programmu, 19.augustā Rēzeknes pilsētas domes sēžu zālē pl.: 14:00 rīko semināru.

Latgales RSIC Infodiena Balvu novadā
20.08.2015, Balvu novads
2015.gada 20.augustā plkst.: 11:00 Balvu novada domē (Bērzpils iela 1a, 3.st.zālē) notiks Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra (Latgales RSIC) infodiena nevalstisko organizāciju pārstāvjiem u.c. interesentiem par nevalstisko organizāciju darbības atbalsta mehānismiem, projektu rakstīšanu un ES struktūrfondu pienesuma to attīstībā 2007.- 2013. gada plānošanas periodā. Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv , tālr.: 654 23801.

Projektu nakts – 24h interaktīvās apmācības
21.08.2015, Babītes novads
Tev ir ideja, bet nepieciešams atbalsts starptautiska projekta sagatavošanā? Vēlies uzlabot projekta rakstīšanas prasmes? Aicinām piedzīvot vērienīgo Projektu nakti – 24h interaktīvās apmācībās!

Piesakies Japānas – Latvijas diskusiju forumam “Jaunieši sabiedrībai”!
15.09.2015, Rīga
Šī gada septembrī Starptautiskās jaunatnes attīstības apmaiņas programmas ietvaros Latvijā ieradīsies 16 jaunieši no Japānas, lai iepazītu Latvijas sabiedrību un kultūru. No 15. līdz 17. septembrim notiks jauniešu forums, kura ietvaros jaunieši no Japānas un Latvijas kopīgi diskutēs par izaicinājumiem viņu vietējā sabiedrībā un veidiem, kā tos risināt kopīgi.

Notiks programmas “Horizon 2020” informatīvā diena
21.09.2015, Brisele
2015. gada 21. septembrī Eiropas Komisija Briselē organizē informatīvo dienu, kurā tiks prezentēti 2016. gada projektu konkursi un to tematiskā ievirze programmas “Horizon 2020” sociālo izaicinājumu jomā “Klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas”.

Jūsu reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri
Rīgas reģionā – Rīga (67217975)
Kurzemē – Saldus (63807276)
Latgalē – Daugavpils (65423801)
Vidzemē – Valmiera (64219021)
Zemgalē – Jelgava (63028454) un Jēkabpils (65207419)

 

Pēdējās izmaiņas: 17.08.2015.