16. decembrī Rēzeknē aktuāls seminārs – Svarīgākais un aktuālākais sagatavojot 2014. gada pārskatu un UIN deklarāciju eiro valūtā

16.12.2014.

Svarīgākais un aktuālākais sagatavojot 2014. gada pārskatu un UIN deklarāciju eiro valūtā.

2014. gada 16. decembrī, no 10.00 – 14.30; Rēzeknē, par semināra norises vietu paziņosim prms semināra.

CENA 60,00 EUR ( iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze).

Lektore: Laima Ļitviņenko nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, darba pieredze VID un Finanšu ministrijā sniedzot konsultācijas nodokļu un grāmatvedības jautājumos.

Semināra programmā:

1.Likumdošanas prasības sastādot 2014.gada pārskatu.
2. Pamatkapitāla denominācija.
3. Sagatavošanās gada pārskata sastādīšanai:
– aktīvu, saistību inventarizācija un tās rezultātu atspoguļošana bilancē;
– pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu novērtēšana un pārvērtēšana;
– krājumu novērtēšana un pārvērtēšana;
– krājumu un dabisko zudumu norakstīšana;
– uzkrājumu veidošana šaubīgajiem parādiem;
– uzkrājumu veidošana atvaļinājumiem un citiem;
– tipiskākās kļūdas, kas izraisa grāmatvedības pārskatu sagrozīšanu un
fundamentālo kļūdu labošana.
4. Aktīvu novērtēšanas nepieciešamība un uzņēmuma grāmatvedības politika.
5. Investīciju ieguldījumi.
6. Ilgtermiņa aktīvi pārdošanai.
7.Izdevumu un ieņēmumu uzskaite:
– attaisnojuma dokumentu obligātie rekvizīti;
– kases aparāta čeku obligātie rekvizīti;
– izdevumu un priekšnodokļa atzīšanas kārtība;
– degvielas, reklāmas, reprezentācijas un citu ar saimniecisko darbību
saistīto izdevumu uzskaite
– kreditoru parādu norakstīšana;
8. UIN deklarācija un ar nodokli apliekamā ienākuma noteikšana:
– izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību un koeficienta
piemērošana;
– bezcerīgo parādu norakstīšana;
– reprezentācijas izdevumi;
– procentu maksājumu aprēķins par 2014.gadu;
– nolietojuma aprēķins un norakstīšana nodokļu vajadzībām, piemērojot
likuma 13.pantu;
– darījumu ar saistītām personām uzskaite;
– dāvanas fiziskām un juridiskām personām;
– notikumi pēc pārskata datuma: koriģējamie un nekoriģējamie;
9. Atbildes uz jautājumiem.

IK “Biznesa investīcijas” tālrunis: 67310893; 28221993
Lai pieteiktu savu dalību seminārā, aizpildiet šo anketu un nosūtiet pa fax.66662842 vai e-pastu :info@noderigi.lv

Semināra nosaukums- Svarīgākais un aktuālākais sagatavojot 2014. gada pārskatu un UIN deklarāciju eiro valūtā.
Semināra datums 16.12.2014

Dalībnieka vārds, uzvārds-
Uzņēmums-
Juridiskā adrese-
PVN reģ.nr.-
Kontakttālrunis-
Fakss-
E-pasts –

 

Pēdējās izmaiņas: 16.12.2014.