Pašvaldība novērš avārijas situāciju Preiļu muižas staļļos

09.12.2014.

Valsts Kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcija apsekoja Preiļu muižas stalli, kas ir viens no valsts nozīmes arhitektūras pieminekļiem Preiļos. Apsekojuma rezultātā tika dots atzinums, ka objekts atrodas avārijas stāvoklī un pašvaldībai tika doti norādījumi novērst esošo situāciju. Piesaistot SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa”, tika sagatavotas rekomendācijas staļļa avārijas situācijas novēršanai. Kopējās Preiļu muižas staļļu konservācijas izmaksas sastāda 49 979,52 eiro. Tā kā pašvaldības budžetā tik liela summa dotajā mirklī šiem darbiem nebija pieejama, nepieciešamie darbi Preiļu pils muižas avārijas situācijas novēršanai tika sadalīti 3 kārtās. Nepieciešamie līdzekļi 1. kārtas būvdarbiem tika piesaistīti no Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, iesniedzot finansējuma pieprasījumu „Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmai 2014. gadam”. Piešķirtais finansējums – 7 000 eiro. Pašlaik ir noslēgušies 1. kārtas darbi, kas paredzēja avārijas stāvokļa novēršanu – mūra savilkšanu ar tērauda plakandzelža savilcēm. Būvdarbus veica SIA „Preiļu celtnieks”.

Otrā un trešā kārta turpināsies nākamajos gados, kuru ietvaros norisināsies mūra konservācijas darbi. 2. kārta paredz mūra augšējās plaknes virsmas konservāciju (mūra virsmas mazgāšanu, attīrīšanu, bojāto skārdu segumu demontāžu, jaunu titāncinka skārda nosegu uzstādīšanu, horizontālās mūra plaknes hidroizolāciju, velēnas seguma uzklāšanu), savukārt 3. kārta paredz fasādes virsmas konservāciju (mūra kodola virsmas nostiprināšanu un pārmūrēšanu, plaisu izkalšanu un aizpildīšanu un mūra virsmas apstrādi ar hidrofobu).

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.