Vēstis no Latgales RSIC

09.12.2014.

J A U N U M I

Izsludināts Nordplus programmas 2015. gada konkurss
04.12.2014
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, iesniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās izglītības, kā arī Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu programmā, lai īstenotu sadarbības projektus izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm.

Tiek izsludināti projektu konkursi vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātēs finansējuma saņemšanai 2015.gadā
04.12.2014
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2014.gada 1.decembra sēdes Nr.17 lēmumiem, izsludina projektu konkursus vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” finansējuma saņemšanai 2015.gadā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iestādēm tiek izsludināta 2015.gada projektu konkursa II kārta valsts budžeta apakšprogrammā „Nozares vides projekti”
04.12.2014
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2014.gada 29.septembra sēdes Nr.13 lēmumu, izsludina projektu konkursu valsts budžeta apakšprogrammā „Nozares vides projekti”.

P A S Ā K U M I

Informatīvie semināri pašvaldībām par projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu
11.12.2014, Rīga
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – aģentūra) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 2014.gada nogalē aicina pašvaldību un sociālo dienestu pārstāvjus apmeklēt informatīvos seminārus par iespējām saņemt finansējumu, iesaistoties projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā.

9. decembrī Alūksnē notiks forums par aktuālajām atbalsta programmām uzņēmējiem
09.12.2014, Alūksnes novads
9. decembrī Alūksnē notiks forums par aktuālajām atbalsta programmām uzņēmējiem

Norisināsies seminārs pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītājiem un izglītības speciālistiem
09.12.2014, Rīga
Valsts izglītības attīstības aģentūra šī gada 9. decembrī organizē semināru pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītājiem un izglītības speciālistiem par Erasmus+ 2015. gada projektu konkursu.

Latgales RSIC infodiena Riebiņu novadā
09.12.2014, Riebiņu novads
Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs š.g. 9.decembrī plkst.: 10:00 Riebiņu novada domes telpās rīko informatīvu dienu par ES struktūrfondu 2017.-2013. plānošanas perioda līdzekļu izlietojumu, kā arī šobrīdējām aktualitātēm finanšu līdzekļu piesaistē izglītībai, NVO u.c. mērķa grupām.

Latgales RSIC infodiena Rēzeknē
09.12.2014, Rēzekne
Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs š.g. 9.decembrī plkst.: 14:00 Rēzeknes domes Mazajā zālē (Atbrīvošanas aleja 93, 134.kab) rīko informatīvu dienu par ES struktūrfondu 2017.-2013. plānošanas perioda līdzekļu izlietojumu, kā arī šobrīdējām aktualitātēm finanšu līdzekļu piesaistē NVO u.c. mērķa grupām.

Latgales RSIC infodiena Balvu novadā
10.12.2014, Balvu novads
Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs š.g. 10.decembrī plkst.: 10:00 Balvu novada domes telpās rīko informatīvu dienu par ES struktūrfondu 2017.-2013. plānošanas perioda līdzekļu izlietojumu, kā arī šobrīdējām aktualitātēm finanšu līdzekļu piesaistē izglītībai, NVO u.c. mērķa grupām.

Seminārs “LIAA piedāvātie pakalpojumi uzņēmējiem. Kā sagatavot un ieviest projektu programmā “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings””
10.12.2014, Rīga
2014. gada 10. decembrī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra rīko semināru “LIAA piedāvātie pakalpojumi uzņēmējiem. Kā sagatavot un ieviest projektu programmā “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings””

Latgales RSIC infodiena Preiļu novadā
11.12.2014, Preiļu novads
Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs š.g. 11.decembrī plkst.: 13:00 Preiļu uzņēmējdarbības centrā (Koperatīva iela 6, Preiļi) rīko informatīvu dienu par ES struktūrfondu 2017.-2013. plānošanas perioda līdzekļu izlietojumu, kā arī šobrīdējām aktualitātēm finanšu līdzekļu piesaistē izglītībai, kultūrai, NVO u.c. mērķa grupām.

Latgales RSIC infodiena Krāslavas novadā
12.12.2014, Krāslavas novads
Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs š.g. 12.decembrī plkst.: 14:00 Skolas ielā 7, Krāslavā rīko informatīvu dienu par ES struktūrfondu 2017.-2013. plānošanas perioda līdzekļu izlietojumu, kā arī šobrīdējām aktualitātēm finanšu līdzekļu piesaistē kultūrai, NVO u.c. mērķa grupām.

Latgales RSIC infodiena Daugavpilī
15.12.2014, Daugavpils
Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs š.g. 15.decembrī plkst.: 11:00 Daugavpils novada Kultūras centrā (Dobeles iela 30) rīko informatīvu dienu par ES struktūrfondu 2017.-2013. plānošanas perioda līdzekļu izlietojumu, kā arī šobrīdējām aktualitātēm finanšu līdzekļu piesaistē izglītībai, kultūrai, NVO u.c. mērķa grupām.

Informatīvs seminārs Jelgavā par jaunā Būvniecības likuma piemērošanu ES fondu projektos
15.12.2014, Jelgava
Zemgales plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Ekonomikas ministriju 15.decembrī pulksten 10 Jelgavā, Svētes ielā 33, Zemgales Reģionālā kompetenču attīstības centra mazajā zālē organizē bezmaksas semināru par jaunā Būvniecības likuma piemērošanu ES fondu projektos.

Seminārs “Norvēģijas finanšu instrumenta atbalsta iespējas vides tehnoloģiju iegādei”
15.12.2014, Rīga
2014. gada 15. decembrī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra rīko semināru “Norvēģijas finanšu instrumenta atbalsta iespējas vides tehnoloģiju iegādei”

Latgales RSIC seminārs “grāmatvedība ES fondu projektos”
16.12.2014, Preiļu novads
Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs š.g.16.decembrī plkst.: 10:00 Preiļu novada uzņēmējdarbības centra telpās (Koperatīva iela 6, Preiļi) rīko semināru par grāmatvedības dokumentāciju ES fondu projektos. Lektore: Rita Baltere.

Jūsu reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri
Rīgas reģionā – Rīga (67217975)
Kurzemē – Saldus (63807276)
Latgalē – Daugavpils (654 23801)
Vidzemē – Valmiera (64219021)
Zemgalē – Jelgava (63028454) un Jēkabpils (65207419)

 

Pēdējās izmaiņas: 09.12.2014.