Preiļu 1. pamatskolā noslēgušies renovācijas darbi

03.12.2014.

3. decembra pēcpusdienā svinīgā sarīkojumā Preiļu 1. pamatskolā tika svinēts skolas renovācijas procesa noslēgums. Tagad siltinātā ēka un atjaunotās telpas priecē ne tikai darbiniekus un audzēkņus, bet arī vecākus un ciemiņus.

Pasākumā piedalījās Preiļu novada domes vadība un deputāti, Preiļu novada Izglītības pārvalde, novada izglītības iestāžu vadītāji, būvuzņēmēji, sadarbības partneri un skolas darbinieki. Sarīkojumā skanēja uzrunas un pateicības, tika vēlēti labi vārdi turpmākajam darbam, savukārt par emocionālo baudījumu rūpējās mazais dziedātājs Aigars Teilāns un skolas tautas deju kolektīvu „Gaida” un „Dancari” dejotāji.

Skolas direktore Nora Šņepste uzrunā vēstīja, ka vērienīgo būvdarbu rezultātā ir iegūts neatsverams ieguvums – pabeigta 2. kārta skolas siltināšanā, renovēti kabineti un telpas, iegādātas jaunas mēbeles un aprīkojums. Pateicības vārdi skanēja bijušajam domes priekšsēdētājam Aldim Adamovičam, domes deputātiem, vadībai un iesaistītajiem darbiniekiem, celtniekiem un skolas personālam par atbalstu, sapratni un ieguldīto darbu, realizējot nozīmīgo projektu.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda sveica skolas kolektīvu ar renovācijas darbu noslēgumu un izcēla svarīgāko – skola ieguvusi sakārtotu, modernu un mūsdienām atbilstošu mācību vidi. Pasākumā par veiksmīgu sadarbību Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībā Preiļu 1. pamatskolas direktorei Norai Šņepstei tika pasniegts SIA „RERE04” Pateicības raksts, savukārt ar Preiļu novada domes Pateicību tika godināts Preiļu 1. pamatskolas saimniecības vadītājs Gunārs Avotiņš par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu izglītības iestādes materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanā un renovācijas procesa norisē.

Izglītības iestādes renovācijas darbus veica SIA „RERE04”, realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/006/019 „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība» aktivitāti „Preiļu 1. pamatskolas infrastruktūras attīstība (tai skaitā stacionārā aprīkojuma iegāde), fasādes siltināšana, apkārtnes labiekārtošana”. Rekonstrukcijas izmaksas sastādīja 762 551,13 eiro.

Projekta ietvaros noritēja fasādes siltināšanas darbi un fasādes apdare, tika atjaunots jumta segums un siltināti bēniņi, veikti elektromontāžas, siltummezgla, apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas rekonstrukcijas darbi, ierīkota zibensaizsardzība, renovētas iekštelpas, labiekārtota teritorija un hokeja laukumā tika veikta bortu montāža, kā arī ieklāts segums.

Skolas telpu aprīkošanai ar jaunām mēbelēm domes deputāti finansējumu piesaistīja, ņemot aizņēmumu 30 127,89 eiro apmērā.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.