Maznodrošinātie un trūcīgie 2015. gadā ar Elektrum produktu saņems valsts atbalstu elektroenerģijas rēķinu apmaksai

04.12.2014.

Maznodrošinātās un trūcīgās personas katru mēnesi par pirmajām patērētajām 100 kWh 2015. gadā varēs norēķināties par  cenu, kas atbilst līdzšinējam Starta tarifam*.  Lai atbalstu saņemtu, savā pašvaldībā, kārtojot maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu, noteikti ir jānorāda Latvenergo līguma numurs, uz kuru atbalstu attiecināt.

Svarīgi zināt, ka arī tiem klientiem, kuri saņems aizsargātā lietotāja pakalpojumu, līdz 2014. gada 15. decembrim ir jānoslēdz līgums ar AS „Latvenergo” un jāizvēlas sev piemērotākais Elektrum produkts, jo no 101. kWh maksa tiks piemērota atbilstoši klienta izvēlētajam tirgus produktam. Ja klients nebūs izvēlējies nevienu produktu, maksa no 101. kWh tiks aprēķina pēc Elektrum Universālais cenas.

Svarīgi, ka atbalstu varēs attiecināt uz jebkuru Latvenergo līgumu. Atbalstu varēs saņemt arī tad, ja ģimene dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju. Šajā gadījumā klientam būs jānorāda līguma numurs, uz kuru atbalstu nepieciešams attiecināt.

Atbalsta piešķiršanas process ir maksimāli atvieglots atbalsta saņēmējam un paredz to, ka trūcīgajai vai maznodrošinātajai personai pašai nav atsevišķi jāpiesakās atbalsta saņemšanai. Trūcīga vai maznodrošināta persona aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu saņems, ja trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss tai ir bijis piešķirts iepriekšējā kalendāra mēnesī. Tātad tās trūcīgās vai maznodrošinātās personas, kurām atbilstošs statuss bijis 2014. gada decembrī, jau par janvārī patērēto elektroenerģiju varēs norēķināties, izmantojot atbalstu.

Tā kā aizsargātā lietotāja statuss ir mainīgs, ko nosaka fakts, ka mazaizsargāto vai trūcīgo statusu piešķir 3 līdz 6 mēnešu periodam, piemērot Izlīdzinātā maksājuma metodi aizsargātajiem lietotājiem  nebūs iespējams. Šiem klientiem tiks piedāvāta iespēja norēķināties atbilstoši faktiskajam mēneša patēriņam.  Klientam, kļūstot par aizsargāto lietotāju un sākot saņemt atbalstu, tiks nosūtīta informācija ar paskaidrojumu par turpmāko norēķinu  kārtību.

KĀ SAŅEMT ATBALSTU

  • Jāizvēlas kāds no Elektrum tirgus piedāvājumiem;
  • savā pašvaldībā, kārtojot maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu,  jānorāda Latvenergo līguma numurs, uz kuru atbalstu attiecināt.

 (Ja par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju vai izīrētāju, jānoskaidro ar Latvenergo noslēgtā līguma numurs un, kārtojot statusu savā pašvaldībā, jānorāda tas).

* Šo cenu 2015.gadā veido elektroenerģija – 0,0131 EUR/kWh –  un attiecīgajā norēķinu periodā spēkā esošais tarifs par sistēmas pakalpojumiem, OIK un PVN likme.

Sandra Vējiņa

AS “Latvenergo” preses sekretāre

tālr.: 67728816, 29161531

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.