Pagarināts sadarbības līgums ar Riebiņu novada pašvaldību tūrisma jomā

02.12.2014.

Preiļu novada domes deputāti nolēma turpināt sadarbību ar Riebiņu novada pašvaldību kopīga Tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšanā un pagarināt sadarbības līgumu tūrisma jomā ar Riebiņu novada pašvaldību. Tūrisma informācijas centrā, kas atrodas Preiļu pilsētā, šobrīd strādā divi darbinieki no Preiļu novada un viens speciālists no Riebiņu novada pašvaldības. Tūrisma informācijas centra vadītāja Irēna Kjarkuža sēdē pastāstīja, ka sadarbība jau ir devusi vairākus pozitīvus rezultātus. Strādājot trim darbiniekiem, ir iespējams nodrošināt tūrisma informācijas centra darbību arī brīvdienās. Tūrisma sezonā – vasaras mēnešos – centrs strādāja pilnu darba dienu arī sestdienās, svētdienās tas darbojās pēc tūristu pieprasījuma, kad bija saņemti ekskursiju pieteikumi.

Otrs lielākais ieguvums ir tas, ka, strādājot kopā, ir iespējams apvienot resursus un paplašināt piedāvājumu. Kā piemēru tam Irēna Kjarkuža minēja Riebiņu novada piedāvājumus tūristiem, kādi nav pieejami Preiļu novadā – zirgu audzētava, naktsmītnes pie ūdeņiem. Ieguvums kopējai darbībai ir arī izdevumu samazināšanās katram novadam, jo tiek veidota kopīga tūrisma mājas lapa, uz pusēm tiek apmaksāti arī izdevumi, kad novadu pašvaldības piedalās tūrisma izstādēs. Mājas lapas izveide un dalība izstādēs ir abu pašvaldību projekti, kas šobrīd tiek realizēti kopā.  

Riebiņu novada dome jau ir pieņēmusi lēmumu sadarbības līguma pagarināšanai tūrisma jomā ar Preiļu novada pašvaldību. Līgums par sadarbību tika noslēgts 2014. gada 1. aprīlī.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 02.12.2014.