Jaunā redakcijā apstiprināts Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

02.12.2014.

Izskatot Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Anitas Loginovas iesniegumu, deputāti sēdē skatīja jauno Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma redakciju, kurā iestrādātas arī jaunākās izmaiņas likumdošanā, kas saistīta ar dzimtsarakstu nodaļas darbu.   

Dzimtsarakstu nodaļas nolikums tika apstiprināts jaunajā redakcijā, līdz ar to spēku ir zaudējis 2006. gada 15. februāra Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 02.12.2014.