Apstiprināti Preiļu Galvenās bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumi

02.12.2014.

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likumu, Bibliotēku likumu, un saskaņā ar Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas Sigitas Trūpas iesniegumu deputāti domes sēdē apstiprināja Preiļu galvenās bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumus. Ar pakalpojumu izcenojumiem interesenti var iepazīties Preiļu Galvenajā bibliotēkā vai Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv sadaļā ‘Bibliotēkas’.

Sēdē tika izdarītas izmaiņas arī Preiļu galvenās bibliotēkas izmantošanas noteikumu 3.14. punktā. Turpmāk bibliotēkas lietotājam, kurš būs nozaudējis iespieddarbu vai nodarījis tam kādu citu civiltiesisku kaitējumu, tas būs attiecīgi jāaizvieto ar tādu pašu vai saturiski līdzvērtīgu iespieddarbu vai citu dokumentu. Ja nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu nevarēs aizvietot, tad būs jāatlīdzina tā vērtība atbilstoši šodienas grāmatu tirgus situācijai. Minimālā summa – 5 eiro.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 02.12.2014.