Pašvaldība piešķir finansējumu SIA „Preiļu slimnīca”

02.12.2014.

Preiļu novada domes sēdē deputāti skatīja SIA „Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Jāņa Anspoka iesniegumu par finansējuma piešķiršanu dzemdību nodaļas darbības nodrošināšanai un līdzfinansējumu slimnīcas projektu realizācijai. Deputāti nolēma piešķirt līdzekļus SIA „Preiļu slimnīca” ERAF projekta „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” līdzfinansēšanai summā 9000 eiro un piešķirto finansējumu reģistrēt kā ieguldījumu SIA „Preiļu slimnīca” pamatkapitālā. Ar SIA „Preiļu slimnīca” tiks noslēgts līgums par finansējuma izmantošanu ERAF projekta „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” īstenošanai.

Jautājumu par līdzekļu piešķiršanu slimnīcas dzemdību nodaļai deputāti lēma skatīt vēlāk, kad būs noslēdzies budžeta gads, lai būtu saprotams, cik līdzekļu nepieciešams dzemdību nodaļas uzturēšanai visa gada laikā. Domes deputāti atbalstīja priekšlikumu aicināt visas pašvaldības, kuras ir SIA „Preiļu slimnīca” dibinātājas, iesaistīties finansējuma piešķiršanā slimnīcai, jo Preiļu slimnīcas pakalpojumus izmanto visu apkārtējo novadu iedzīvotāji. 

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 02.12.2014.