Atvērtas jaunas tarifu kvotas precēm no Gruzijas, Moldovas, Ukrainas un Kambodžas

01.12.2014.

Valsts ieņēmumu dienests

Valsts ieņēmumu dienests informē (turpmāk – VID), ka ir atvērtas jaunas tarifu kvotas, kas ļauj Latvijas uzņēmējiem ievest noteiktas preces no Gruzijas, Moldovas, Kambodžas un Ukrainas ar pazeminātām vai nulles tarifa likmēm. 

VID informē, ka ir atvērtas jaunas tarifu kvotas, kas ļauj Latvijas uzņēmējiem no trešajām valstīm ievest preces ar pazeminātām vai nulles tarifa likmēm.

  • Jauna tarifu kvota pieejama Gruzijas izcelsmes ķiplokiem saskaņā ar Komisijas 2014.gada 19.septembra Īstenošanas regulu (ES) Nr.989/2014, ar ko atver Savienības tarifu kvotas Gruzijas izcelsmes lauksaimniecības produktiem un paredz to pārvaldību. Minētajai precei kvota Nr.096820 ar 0 % muitas nodokļa likmi piemērojama no 2014.gada 1.septembra. Pieprasot šo kvotu, ir nepieciešams iesniegt preču izcelsmi apliecinošu dokumentu.
  • Jaunas tarifu kvotas pieejamas Moldovas izcelsmes tomātiem, ķiplokiem, vīnogām, āboliem, plūmēm un vīnogu sulai saskaņā ar Komisijas 2014.gada 18.septembra Īstenošanas regulu (ES) Nr.988/2014, ar ko atver Savienības tarifu kvotas Moldovas Republikas izcelsmes lauksaimniecības produktiem un paredz to pārvaldību. Minētajām precēm kvotas ar 0 % muitas nodokļa likmi piemērojamas no 2014.gada 1.septembra. Pieprasot šīs kvotas, ir nepieciešams iesniegt preču izcelsmi apliecinošu dokumentu.
  • Kvota ar nulles tarifa likmi ir pieejama arī Kambodžas izcelsmes velosipēdiem saskaņā ar Komisijas 2014.gada 28.jūlija Īstenošanas regulu (ES) Nr.822/2014 par atkāpi no Regulas (EEK) Nr.2454/93 attiecībā uz izcelsmes noteikumiem saskaņā ar vispārējo tarifa preferenču sistēmu Kambodžā ražotiem velosipēdiem saistībā ar Malaizijas izcelsmes velosipēdu daļu izmantošanu kumulācijas ietvaros. Minētajai precei kvota Nr.098094 ar 0 % muitas nodokļa likmi piemērojama no 2014.gada 29.jūlija. Pieprasot šo kvotu, ir nepieciešams iesniegt Kambodžas izcelsmes sertifikātu Form A ar ierakstu “Derogation – Commission Implementing Regulation (EU) No 822/2014”.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 29.oktobra Regulu (ES) Nr.1150/2014, ar ko groza Regulu (ES) Nr.374/2014 par muitas nodokļu samazināšanu vai atcelšanu Ukrainas izcelsmes precēm, ir pagarināts tarifu kvotu, kas atvērtas ar Regulu Nr.374/2014, piemērošanas termiņš līdz 2014.gada 31.decembrim, kā arī atvērtas jaunas kvotas 2015.gadam.

Regulu teksti ar tarifu kvotu kārtas numuriem, preču kodiem un aprakstiem, kvotu apjomiem un piemērošanas nosacījumiem ir pieejami Eiropas Savienības tiesību aktu datubāzē EUR-Lex, ievadot dokumenta (regulas) numuru.

VID atgādina, ka 2014.gadā uzņēmējiem ir pieejamas vairāk nekā 800 tarifu kvotas, ko piešķir Eiropas Komisija hronoloģiskā secībā atbilstoši dienām, kad pieņemtas deklarācijas par preču laišanu brīvā apgrozībā. Tarifu kvotu piešķiršanas procedūra ir vienkārša un neprasa no uzņēmējiem nekādu papildu formalitāšu kārtošanu vai papildu izmaksas.

Importētāji var pieteikt pieejamās tarifu kvotas arī pēc preču laišanas brīvā apgrozībā saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.876 “Noteikumi par Eiropas Savienības tarifu kvotu pieteikšanu un administrēšanu” noteikto kārtību. Retrospektīvu kvotas pieteikšanas iesniegumu var iesniegt trīs gadu laikā no preču importēšanas brīža.

Detalizēta informācija par pieejamām kvotām un muitas nodokļu atvieglojumiem ir pieejama Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS). Pieteikto tarifu kvotu piešķiršanas rezultātus ir iespējams pārbaudīt ITVS sadaļā “Tarifu kvotas” – “Meklēšana” – “Tarifu kvotu pieteikumi”, ievadot muitas deklarācijas numuru.

Ar informāciju par tarifu kvotu piešķiršanas kārtību var iepazīties VID mājaslapā. Atbildes uz jautājumiem par kvotu pieteikšanu var saņemt, zvanot pa tālruni 67121003.

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa
67122670; 26558389
e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv 

 

Pēdējās izmaiņas: 01.12.2014.