Pašvaldības policijas informācija par darba rezultātiem novembrī

01.12.2014.

Preiļu novada pašvaldības policija šī gada novembrī par konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem sastādījusi 47 administratīvo pārkāpumu protokolus, no tiem: par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī sastādīts 21 protokols, par alkoholisko dzērienu lietošanu, ja to izdarījis nepilngadīgais – 2 protokoli, par alkoholiska dzēriena nodošanu nepilngadīgas personas rīcībā tā, ka šis dzēriens kļuva nepilngadīgai personai brīvi pieejams lietošanai sastādīts 1 protokols. :

Par apzināti nepamatotu operatīvo dienestu (policijas) izsaukšanu sastādīts 1 protokols, par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē – 16 protokoli, par to, ka nav deklarēta dzīvesvieta, sastādīti 4 protokoli. Pašvaldības policijai nācies sastādīt 1 protokolu par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 1 protokolu par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu.

Mēneša laikā ir saņemta un apstrādāta informācija par dažāda veida drošības un sabiedriskās kārtības traucējumiem novada administratīvajā teritorijā, kopā ir bijuši 42 izsaukumi un pieteikumi. Izskatīti fizisku un juridisku personu iesniegumi (pieteikumi) un sniegtas 9 atbildes uz tiem.

Darba procesā ir sagatavoti un izsūtīti dažāda veida administratīvie materiāli iestādēm, juridiskām un fiziskām personām, kopskaitā – 69 dokumenti. Pašvaldības policija veikusi 9 pasākumus kopā ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa amatpersonām drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Preiļu novada administratīvajā teritorijā.

Jānis Trubačs,
Preiļu novada Pašvaldības policijas priekšnieks

 

Pēdējās izmaiņas: 01.12.2014.