Aktualizēs tehnisko projektu Preiļu pilsētas apvedceļa būvniecībai dienvidu virzienā

27.12.2014.

Preiļu novada dome veiks iepirkumu tehniskā projekta „Preiļu pilsētas apvedceļa būvniecībai dienvidu virzienā” korekcijai un aktualizācijai. Pieņemts lēmums veikt arī nepieciešamās darbības topogrāfiskās uzmērīšanas veikšanai apvedceļa būvniecībai.

Projektēšanas darba uzdevums tehniskā projekta korekcijai nosaka, ka projektētājam jāsagatavo visa nepieciešamā ieceres dokumentācija – būvprojekts minimālā sastāvā sabiedriskajai apspriešanai, projektēšanas nosacījumu, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu un būvatļaujas saņemšanai būvvaldē. Esošā tehniskā projekta korekcija jāveic apvedceļa pieslēgumam Daugavpils virzienā. Tā kā plānotais apvedceļš skar vairākus zemes īpašumus, projekts jāsaskaņo ar zemes īpašniekiem. Vēlamais būvvaldē akceptētā tehniskā projekta iesniegšanas termiņš – 2015. gada 1. marts.

Iepriekšējā domes sēdē tika nolemts apvedceļa būvniecību izvirzīt kā prioritāti no vairākiem iesniegtajiem priekšlikumiem projekta „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” realizēšanai. Apvedceļa būvniecība ir ieplānota Preiļu novada teritorijas apbūves noteikumos.

Tehniskā projekta izstrāde apvedceļam tika iesākta jau 2006. gadā, vēlāk notika projekta sabiedriskā apspriešana, tomēr netika panākts saskaņojums ar zemes īpašnieku, un projekta virzība tika apturēta. Arī šoreiz pirms apvedceļa projekta realizācijas notiks sabiedriskā apspriešana, kad pašvaldība, uzņēmēji un iedzīvotāji varēs sīki izanalizēt projekta plusus un mīnusus.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 27.12.2014.