Preiļu 2. vidusskolas pedagogi mācās

22.11.2014.

Skolotājam un skolu darbiniekiem ir svarīgi ne tikai zināt, bet arīizprast likumdošanā noteiktāsnormas, kar regulē vecāku, bērnu un skolotāju pienākumus un tiesības. Ir būtiski izprast šo noteikto normu sociālpsiholoģiskos aspektus, savstarpējo mijiedarbību un to ietekmi uz psiholoģisko un emocionālo drošību skolā. Ikvienam izglītības procesā iesaistītajam dalībniekam ir nepieciešams spēt atpazīt drošības riskus un apdraudējumus, kā arī gūt zināšanas to savlaicīgai novēršanai. Spēt saprast savas atbildības un kompetences robežas, kā arī veiksmīgas, atbalstošas un drošas skolas vides veidošanas priekšnosacījumus.

Tādēļ šī gada 22. novembrī Metodiskās dienas ietvaros skolas darbiniekiem tika organizēts seminārs sadarbībā ar Sociālo interešu institūtu “Drošas skolas vides veidošana”. Nodarbības vadīja Aija Lilienfelde, psiholoģe, bērnu likumpārkāpumu eksperte, kurai ir sociālo zinātņu bakalaura un maģistra grāds psiholoģijā ar skolas un ģimenes psihologa kvalifikāciju. Lektorei ir bagātīga pieredze darbā ar bērniem un bērnu vecākiem, desmit gadus strādājusi par audzinātāju un veselības mācības skolotāju internātpamatskolā. Pēdējos  gadus strādā Rīgas domes Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļā par vecāko inspektori, pildot psihologa pienākumus.

L.Baško, direktora vietniece izglītības jomā

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.