11. decembrī notiks dzīvokļa īpašuma Rēzeknes ielā 24-59, Preiļos, otrā izsole

11.12.2014.

Šā gada 11. decembrī plkst. 11.30 Raiņa bulvārī 3-1, Preiļos, notiks dzīvokļa īpašuma Rēzeknes ielā 24-59, Preiļos, otrā izsole 

Īpašuma izsoles sākumcena – 1920,88 EUR.

Dzīvokļa īpašuma platība – 37,94 m2.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 256,12 EUR tiesu izpildītājas depozīta kontā: saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, konta nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22.

Informācija pa tālruni 29183199

 

Pēdējās izmaiņas: 11.12.2014.