Līdz šā gada beigām ikvienai Preiļu novada mājsaimniecībai jābūt noslēgtam līgumam par sadzīves atkritumu izvešanu

28.11.2014.

Līdz šā gada beigām ikvienai mājsaimniecībai Preiļu pilsētā, ikvienai lauku viensētai, ikvienai juridiskai personai, kuras to vēl nav paspējušas izdarīt, obligāti jānoslēdz līgums ar SIA „Preiļu saimnieks” par cieto sadzīves atkritumu izvešanu. Pretējā gadījumā nākamajā gadā var tikt piemērotas soda sankcijas, informē SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļā.

Kāpēc ikvienai Preiļu novada pilsētas vai lauku mājsaimniecībai būtu jāslēdz līgums par atkritumu apsaimniekošanu? Pirmkārt, šādu kārtību nosaka normatīvie akti. Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2011/13 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā” noteikts, ka ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs-lietotājs (īrnieks, nomnieks) novada teritorijā ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un izvešanu no sava īpašuma neatkarīgi no tā, vai šis īpašums ir vai nav reģistrēts Zemesgrāmatā, viņam jāiekļaujas Domes atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar savu darbību, gan maksu par sniegtajiem pakalpojumiem. Par līguma noslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju ir atbildīgs nekustamā īpašuma īpašnieks, bet, ja šo noteikumu izpratnē tāda nav – fiziska vai juridiska persona, kura nekustamā īpašuma lietošanas tiesības ieguvusi uz tiesiska darījuma pamata. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, kur 75. panta otrā daļa paredz, ka par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Otrkārt, mēs ikviens esam atkritumu radītājs, katru dienu kaut ko patērējam un kaut kas paliek pāri. Šobrīd vairs nav iespējama situācija, ka no atkritumiem katrs atbrīvojas, kā nu māk. Atvest uz pilsētu un izmest kopējos konteineros – tā ir taupīšana uz līdzcilvēku rēķina, kuri par šo pakalpojumu maksā. Izmest ceļmalās, krūmājos, mežos vai citās aizaugušās vietās ir neētiski pret līdzcilvēkiem un dabu un bezatbildīgi pret nākamajām paaudzēm.

Lai iegūtu vairāk informācijas par līgumu slēgšanu, sazinieties ar SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāju Vinetu Igolnieci pa tel. 29420721. 

Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste 

 

Pēdējās izmaiņas: 28.11.2014.