Sociālais dienests aicina invalīdus, kuriem invaliditātes 1. un 2. grupa ir beigusies 2013. gadā, informēt par izmaiņām par grupas pagarinājumu

27.11.2014.

Sakarā ar vienreizējā materiālā pabalsta 15,00 eiro apmērā piešķiršanu un izmaksu Preiļu novada teritorijā deklarētam pirmās un otrās grupas invalīdam, Preiļu novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – SD) lūdz invalīdus, kuriem invaliditātes 1. un 2. grupa ir beigusies 2013. gadā, informēt SD par izmaiņām par grupas pagarinājumu, iesniedzot SD invaliditātes pagarinājumu apliecinošus dokumentus līdz 2014. gada 15. decembrim (ieskaitot).

Pēdējās izmaiņas: 27.11.2014.