“Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda” valde izsaka pateicību visiem Preiļu novada ļaudīm, kuri atbalstīja projekta realizēšanu

26.11.2014.

“Gods Dievam augstībā un miers virs zemes tiem cilvēkiem, kuri atraduši labvēlību Viņa acīs” (grieķu manuskripts; Lūkas evanģēlija 2.nod.14.pants)

Rudens sākumā, monsinjora Pētera Vilcāna atdusas vietā- Līvānu Romas katoļu svētā Miķeļa Erceņģeļa baznīcas dārzā, tika uzstādīts piemineklis, kuru 2014.gada 29.oktobrī, monsinjora P.Vilcāna miršanas otrajā gadskartā, iesvētīja Rēzeknes-Aglona diecezes bīskaps Jānis Bulis (informācija un fotogrāfijas skatāmas www.radieceze.lv).

“Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda” valde izsaka pateicību visiem Preiļu pilsētas un  novada ļaudīm, kuri atbalstīja projekta realizēšanu un pieminekļa iesvētīšanu. Paldies par atbalstu Preiļu draudzes prāvestam un dekanāta dekānam Jānim Stepiņam!

 Fonda valde turpina iesākto darbu pie grāmatas “Monsinjors Pēteris Vilcāns 1929.-2012.” un kompaktdiska “Promesa” projekta.

Grāmata „Monsinjors Pēteris Vilcāns (1929.-2012.)” būs vairāku autoru kopdarbs ar  audzinošu ietekmi uz sabiedrību. Tiks atklāta  viņa biogrāfija, izglītošanās periods un darbība 14 Latgales draudzēs. Izdevums atspoguļos monsinjora Pētera Vilcāna uzskatu sistēmu, viņa ieguldījumu garīgā kultūras mantojuma uzturēšanā un saglabāšanā Latvijā. Izdevumā tiks sniegts ieskats katras pašvaldības novada vēsturē, kuras katoļu draudzē kalpoja monsinjors. Par projektu var iepazīties mājas lapā:  www.monsinjorspeterisvilcans.lv – Par mums-var ziedot.

Grāmata tiks izdota Latgales Kultūras centra izdevniecībā, kuru ilgus gadus vada Jānis Elksnis un kolektīvam uzkrāta pieredze garīgās literatūras un Latgales kultūras vēstures izdevumu publicēšanā. Grāmatas saturu papildinās pielikums- kompaktdisks “Promesa” ar komponistu Arno Eversa un Sergeja Austra Universa jaunradītiem skaņdarbiem, kas veltīti monsinjora Pētera Vilcāna piemiņai. Izdevums (grāmata un CD) kalpos kā izziņas avots par Latvijas garīgo kultūras  mantojumu.

Aicinām Preiļu pilsētas un novada uzņēmējus, pašvaldību, organizācijas un visus labas gribas cilvēkus piedalīties šī nozīmīgā projekta realizēšanai Latgales kultūrvēsturē!

Publicitāte par ziedotājiem tiks nodrošināta grāmatas 119.lpp. sarakstā : Ziedotāji un atbalstītāji

Lūdzu sūtiet atmiņas par monsinjoru uz e- pastu: monsinjors_pv@inbox.lv

Ziedojumu konts: „Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonds”; reģ. Nr. 40008218411; AS „Citadele banka”; konta Nr. LV16PARX0013985670001

Pateicībā visiem labas gribas cilvēkiem, Gaišus Ziemassvētkus vēlot,
“Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda” valde

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.