Projektu iespējas Latgales reģiona NVO

11.12.2014.

Kad: 11.12.2014.

 

Adrese: Biedrībā „Preiļu NVO centrs”, 3.stāvs, Kooperatīva iela 6, Preiļi

Sākums: plkst. 13:00. 

DARBA KĀRTĪBA

 • Iepazīšanās, informācija par konkursu
 • Konkursa nolikums, projektu veidi, līdzdalības iespējas
 • Projekta pieteikuma veidlapa, projekta sastāvdaļas
 • Ideju iespējas – projektu konkursa atbalstāmās aktivitātes:
  • Ø informatīvi un izglītojoši pasākumi par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iesaistot sadarbības partnerus no NVO, pašvaldībām, izglītības iestādēm u.c.;
  • Ø  organizēt pasākumus, kas sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes un iespējas;
  • Ø organizēt pasākumus, kas veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās kopienas dzīves uzlabošanā;
  • Ø veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, atbalstot dažādu mazākumtautību radošo kolektīvu darbību, mazākumtautību tradīciju attīstību;
  • Ø sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību;
  • Ø organizēt starpkultūru dialogu veicinošus pasākumus, kas vērsti uz savstarpējas izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu.
  • Ø  Starpkultūru dialoga / mazākumtautību iniciatīvu jomā ir jānodrošina gan mazākumtautības, gan arī pamatnācijas mērķa grupu iesaiste, nodrošinot savstarpēju sadarbību projekta aktivitāšu ieviešanai.
 • Izvērtēšanas kritēriji
 • Noslēgums, jautājumi, individuālās konsultācijas
Pēdējās izmaiņas: 11.12.2014.