Pils ielas katlumājā darbojas jauns šķeldas katls

25.11.2014.

Ka siltumapgādei jābūt efektīvai, pieejamai un videi draudzīgai, par to neviens nešaubās. Lai Mehanizatoru un Pils ielas mikrorajona iedzīvotājiem būtu pieejams kvalitatīvs siltumapgādes pakalpojums, Pils ielas katlumājā šoruden SIA „Preiļu saimnieks” par saviem līdzekļiem ir uzstādījusi jaunu šķeldas katlu.

Siltumapgādes sistēmas sakārtošana Mehanizatoru un Pils ielas mikrorajonā aizsākās pagājušajā gadā, kad SIA „Preiļu saimnieks” atjaunoja siltumtrases posmu 270 m garumā, veicot veco, neefektīvo virszemes cauruļvadu nomaiņu pret jaunām rūpnieciski izolētām apakšzemes caurulēm, tā līdz minimumam samazinot siltuma zudumu šajā posmā un izvairoties no potenciālām avārijas situācijām, bet šogad Pils ielas katlumājā uzstādīts jauns, mūsdienu prasībām atbilstošs šķeldas katls. Šo abu pasākumu rezultātā Mehanizatoru un Pils ielas iedzīvotājiem tiek nodrošināts kvalitatīvs siltumapgādes pakalpojums.

Vecais šķeldas katls gadu gaitā bija ievērojami nolietojies, un palielinājās avārijas risks, ka aukstajā laikā daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām varētu tikt pārtraukta apkures padeve. Jaunais katls darbojas ar tādu pašu jaudu kā vecais un tiek kurināts ar šķeldu – vietējo, atjaunojamo energoresursu. Jaunais katls palielina siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, jo samazinās kurināmā patēriņš, emisijas atmosfērā un avārijas riski. Šķeldas katla uzstādīšanu saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veica AS „KOMFORTS”.

SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks norāda: „Siltumapgādes sistēmas sakārtošana un modernizācija Mehanizatoru un Pils ielas mikrorajonā ļaus centralizēto siltumapgādes sistēmu izmantot daudz efektīvāk, kas kopumā ļaus mums nodrošināt konkurētspējīgu pakalpojumu, jo nav noslēpums, ka pilsēta mums jāapkurina arī ar iepirkto siltumenerģiju. Izmantojot jaunākās tehnoloģijas, pozitīvi mainās arī kurināšanas procesa ietekme uz vidi, paaugstinās siltumenerģijas patērētāju komforts un dzīves kvalitāte.

Mēs varam droši teikt, ka ir pagājis laiks, kad siltums tika ražots mazefektīvās katlumājās un tika pievadīts klientiem pa siltumtrasēm ar lieliem zudumiem.

Energoefektivitāte sākas ar resursu patēriņu un saražotās produkcijas uzskaiti, ik mirkli monitorēt un fiksēt notiekošās izmaiņas. Šie principi vēl ir tālu no reālās īstenības koģenerācijas stacijās, kuras tik dāsni atbalsta un sponsorē valsts, bet mēs šīs lietas uztveram daudz nopietnāk, jo līdzekļi ir savi un pašiem vien tie jāskaita. Ja agrāk siltumapgādes nozarē ieekonomēto kurināmo rēķināja tonnās vai ietaupītajās megavatstundās, tad tagad tas jau ir vērsts uz visu patērēto resursu ekonomiju vai ietaupījumu aprēķiniem ilgtermiņā. To mums mudināja darīt arī kurināmā cenu izmaiņas tirgū, kuras arvien ir pieaugošas, kā arī saistās ar ekoloģisko prasību pastiprināšanos. Galvenie ieguvumi, realizējot šādus projektus (trases modernizācija un moderna katla uzstādīšana), ir nelietderīgi izmantotās enerģijas samazinājums, naudas līdzekļu ekonomija, uzņēmuma konkurētspējas celšana, izmešu daudzuma samazināšana.

Arī turpmāk tiks veikta mūsu centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu analīze ar tai sekojošo praktisku rīcību.”

Mehanizatoru un Pils ielas mikrorajona iedzīvotājiem tagad ir pieejama mūsdienīga un droša siltumapgādes sistēma. Lai Preiļos būtu kvalitatīva, droša un konkurētspējīga siltumapgāde, SIA „Preiļu saimnieks” plāno arī turpmāk veikt pasākumus, kas saistīti ar esošās siltumapgādes sistēmas uzlabošanu un modernizāciju. 

Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 25.11.2014.