Noslēgumam tuvojas projekta „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” īstenošana

25.11.2014.

Noslēgumam tuvojas projekta Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/006/019 „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” īstenošanu. Projekta ietvaros veikti energoefektivitātes uzlabošanas darbi Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolā, Preiļu Valsts ģimnāzijā, noslēgusies remontdarbu veikšanu Preiļu 2. vidusskolā, Preiļu 1. Pamatskolā, PII „Pasaciņa”, Preiļu Valsts ģimnāzijas ēdināšanas blokā. Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 3 611 361,50.

Pēdējās izmaiņas: 25.11.2014.