Pašvaldības policijas informācija par darba rezultātiem oktobrī

25.11.2014.

Preiļu novada pašvaldības policija šī gada oktobrī par konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem sastādījusi 61 administratīvo pārkāpumu protokolu, no tiem: par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī sastādīti 28 protokoli, par alkoholisko dzērienu lietošanu, ja to izdarījis nepilngadīgais – 2 protokoli. Sastādīts 1 protokols par sīko huligānismu, 2 protokoli par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgai prasībai (rīkojumam). Par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē sastādīti 15 protokoli, par dzīvošanu bez derīga personu apliecinoša dokumenta – 4 protokoli, par to, ka nav deklarēta dzīvesvieta – 4 protokoli, par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu – 3 protokoli, par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu policija sastādījusi 2 protokolus.

Mēneša laikā ir saņemta un apstrādāta informācija par dažāda veida drošības un sabiedriskās kārtības traucējumiem novada administratīvajā teritorijā, kopā ir bijuši 34 izsaukumi un pieteikumi. 17 gadījumos izskatīti fizisku un juridisku personu iesniegumi (pieteikumi) un sniegtas atbildes uz tiem.

Darba procesā ir sagatavoti un izsūtīti dažāda veida administratīvie materiāli iestādēm, juridiskām un fiziskām personām, kopskaitā – 62 dokumenti. Pašvaldības policija veikusi 6 pasākumus kopā ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa amatpersonām drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Preiļu novada administratīvajā teritorijā.

Jānis Trubačs,
Preiļu novada Pašvaldības policijas priekšnieks

Pēdējās izmaiņas: 25.11.2014.