Lāčplēša dienas pasākums Salas pamatskolā

14.11.2014.

Lāčplēša dienā visa Latvijas tauta godina savus varoņus – brīvības cīņu dalībniekus, pulcējoties Lāčplēša dienai veltītos piemiņas pasākumos un koncertos.

Ikvienam ir svarīga piederības izjūta konkrētai grupai – ģimenei, tautai, valstij. Šī izjūta sākotnēji rodas tieši ģimenē, skolā netieši mācoties no redzētā un piedzīvotā tuvāko cilvēku lokā. To iespējams arī veicināt, runājot par tautas un valsts vērtībām, simboliem, rituāliem saprotamā veidā, kā arī piedaloties dažādos valstij un tautai nozīmīgos svētkos un gadskārtās.

Arī Salas pamatskolā, plīvojot Latvijas un Latgales karogiem, svinējām svētkus. Kā katru gadu pasākumā uzstājas tikai skolas zēni. Dziesmas vijās ar vēsturisku faktu atainojumu par Brīvības cīņām, par personībām, kas iespaidoja vēstures gaitu, par karavīru drošsirdību un Dzimtenes mīlestību. Katrs klātesošais savā sirdī iededza svecīti par kritušajiem, par varoņiem, par dzīvajiem, kas savas valsts labā ziedoja sevi, domas, darbus.

Lāčplēša dienā savu pirmo uzstāšanos ar dziesmu „Muotedieleņu auklēja” piedzīvoja arī folkloras kopa skolotāja Aigara Krekela vadībā.

Vakarā, kad pār Smelteru ciematu nolaidās rudens krēsla, internātā dzīvojošie bērni kopā ar skolotājiem, vecākiem, turpinot tradīciju, devās lāpu gājienā pa Smelteru ciematu. Tumšajā vakarā viss ceļš mirdzēja mazās liesmiņās, ko savās rokās nesa dalībnieki. Jau pa lielu gabalu varēja redzēt svecītēm izgaismoto Salas pamatskolas ēku. Tie, kas nevarēja piedalīties gājienā, dedza svecīti uz sava loga, un arī caur logu pavadīja lāpu gājiena dalībniekus.

Skolēniem ilgi atmiņā paliks Lāčplēša dienas pasākums.

Skolotāja R.Lozda

 

Pēdējās izmaiņas: 14.11.2014.