Līdz 27. decembrim PVLMM skatāma Jāzepa Pīgožņa jubilejas izstāde

16.11.2014.

No 2014. gada 16. novembra līdz 27. decembrim Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs piedāvā
JĀZEPA PĪGOŽŅA jubilejas izstādi „Krāsas, līnijas un formas”.
Preiļu kultūras nama izstāžu zālē /Raiņa bulvārī 28/

Jāzeps Pīgoznis (1934-2014) dzimis Rēzeknes apriņķa Ružinas pagasta Odumānu sādžas Sidrabiņu mājās.

Esmu zemnieku bērns mūžīgās paaudzēs, turklāt dziļos, dziļos laukos, kur sabiedriski kulturālās aktivitātes neiesniedzas. Biju vietējo ierasto vērtību – dabas, lauku darbu, folkloras un etnogrāfijas – ieskauts. Tomēr laikam esmu piedzimis novirzīts uz vizuālo pasauli. Viss vizuālais šķita pats par sevi saprotams un viegli lietojams. Pat grāmatas mēs ar brāli, mazi būdami, šķirojām vienkārši un strikti. Ja tā ir „čāmu”(ķēmu) – tātad ar zīmējumiem. O! Tad tā izraisīja lielu interesi. Ja „sprostuo” (parastā) – tad nu tā…

Neatceros, kad sāku zīmēt, bet piecu sešu gadu vecumā zīmēju caurām dienām. …

… Pirmoreiz manu mūža profesiju man piedēvāja zemnieks – tēvs. Rādīdams manu zīmējumu, viņš teica: Šitas ir mūsu mākslinieks!

Pīgoznis Jāzeps. Pēckarš. Krāsas. Jaunība. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2014., 7.lpp.

1948.- 1953. Mācās Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā. Skolu beidz ar izcilību.

1952. gadā pirmo reizi piedalās mākslas izstādē ( N. Gogoļa simtgadei veltītajā republikas mākslas izstādē Valsts Mākslas muzejā Rīgā ar ilustrācijām N. Gogoļa stātam „Vijs”).

1953.- 1959. Studē Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļā. Beidz ar diplomdarbu „Līgovakars”, vadītājs E. Kalniņš.

1992. Ieguvis Mākslas  maģistra grādu. Piešķirts profesora zinātniskais nosaukums Latvijas Mākslas akadēmijā.

Jāzeps Pīgoznis ir saņēmis daudzus apbalvojumus un pagodinājumus par grāmatu ilustrācijām dažādos konkursos.

1982. Piešķirts Nopelniem bagātā mākslas darbinieka goda nosaukums.

2000. Piešķirta Latvijas Kultūrkapitāla fonda mūža stipendija par ieguldījumu mākslā.

2001. Rīgas astoņsimtgadē veiktajā rīdzinieku veiktajā aptaujā atzīts par vienu no 100 ievērojamākajiem rīdziniekiem.

2011. Triju zvaigžņu ordenis par mūža ieguldījumu un Latvijas labā paveikto.

Piedalījies R. Kalniņa filmas „Elpojiet dziļi”( sākotnēji filmas nosaukums bija „Četri balti krekli”) veidošanā.1967.g. Epizodiskā lomā kā mākslinieks, kura darbnīcā, labojot telefonu, Ulda Pūcīša atveidotais Cēzars sacer dziesmu „Viņi dejoja vienu vasaru”. Šī filma sākas ar Jāzepa Pīgožņa uz asfalta ar krītu zīmētiem titriem.

Piedalījies J. Streiča filmas „Likteņdzirnas” veidošanā. 1997.g. Bija autors Romualda Ancāna tēlotā mākslinieka Vincenta gleznām.

Piedalījies J. Streiča filmā  „Rūdolfa mantojums”. 2010.g.

Izstādē eksponētas Jāzepa Pīgožņa gleznas un viņa darinātās medaļas. Izstādi papildina mākslinieka personīgās lietas: molberts, krāsas, otas, krāsu kastes, paletes u. c. darba instrumenti no Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājuma.

Teksts: Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāja Tekla Bekeša

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.