Svinīgi izskan valsts dzimšanas dienas pasākumi Preiļos

16.11.2014.

16. novembrī, pulcējoties uz vairākiem pasākumiem, Preiļu novada iedzīvotāji svinēja Latvijas Republikas 96. proklamēšanas gadadienu. Svētku rīts iesākās ar svinīgo dievkalpojumu Preiļu Romas katoļu baznīcā. Turpinājumā Preiļu Kultūras nama mazajā zālē tika atklāta mākslinieka Jāzepa Pīgožņa 80. dzimšanas dienas izstāde. Izstādes apmeklētājus un ciemiņus sveica Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, LR 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs un 12. Saeimas deputāte Inese Laizāne. Klātesošos un mākslinieka ģimeni uzrunāja Preiļu novada Goda pilsonis, AS „Preiļu siers” valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts, Preiļu novada Goda pilsonis, kinorežisors Jānis Streičs, mākslas zinātniece Ingrīda Burāne. Izstādes noslēgumā Preiļu novada domes Pateicību par skolēnu iesaistīšanu nemateriālās kultūras vērtību saglabāšanā un jauniešu radošās domāšanas veicināšanu saņēma Pelēču pamatskolas vizuālās mākslas un kristīgās mācības skolotāja Anna Vilcāne.

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore Tekla Bekeša pateicās Jāzepa Pīgožņa ģimenei par muzejam uzdāvinātajām mākslinieka personīgajām lietām, arhīva materiāliem un mākslas darbiem. Izstādes muzikālo noformējumu nodrošināja folkloras kopas „Sudobri” dalībnieku skanīgās balsis.

Latvijas gadadienas svinības turpinājās kultūras nama lielajā zālē. Klātesošos uzrunāja domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs. Par mūža ieguldījumu Latgales un Preiļu novada profesionālās un tautas mākslas saglabāšanā un attīstībā Jāzepa Pīgožņa ģimene saņēma māksliniekam piešķirto Preiļu novada Goda pilsoņa nozīmi un apliecību. . 

Ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem tika apbalvoti vairāki novada iedzīvotāji: Aldis Adamovičs – bijušais Preiļu novada domes priekšsēdētājs, Anita Fedotova – Saunas pagasta etnogrāfiskā ansambļa „Naktineica” un bērnu vokālā ansambļa „Brīnumiņš” vadītāja, Vladimirs Haritonovs – SIA „Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītājs, Donāts Ivanovskis – Preiļu pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” remontstrādnieks, Lidija Kirillova – laikraksta „Novadnieks” žurnāliste, Vija Mazure – SIA „Arka-Preiļi” darbiniece, Lidija Pastare – ģimenes ārsta palīgs, Dzidra Preise – politisko represēto biedrības „Likteņa ceļš” biedre, Guna Sileniece – Pelēču pagasta vokālā ansambļa „Iedvesma” vadītāja, Agafija Trusova – biedrības „Rēzeknes 32” valdes priekšsēdētāja un biedrības „Mūsmājas” brīvprātīgā darbiniece, Anastasija Vinogradova – Preiļu novada Sociālā dienesta sociālā aprūpētāja, Armands Ziemelis – Aizkalnes pagasta zemnieku saimniecības „Māliņi” īpašnieks.

Viens no nodibinājuma  „Viduslatgales pārnovadu fonds” dibinātājiem – Raimonds Rubins – pasniedza apliecinājumus  par piešķirtajām mācību stipendijām mūzika un mākslā Mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem: Alīdai Anspokai, Reinim Ķiberim, Santai Vojevodskai, Agnesei Skabei un Rēzijai Buceniecei. Pasākuma dalībniekus ar brīnišķīgu koncertu priecēja mūzikas grupa „Tirkizband”.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 16.11.2014.